Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 11.04.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 2. veľkonočnej nedeli
07:00

+František Kováčik

+Elena Šarišská
(z ruže)

Utorok
Po 2. veľkonočnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 90 rokov Terézie

+Ľudovít a Rudolf Pecha, Karol Mirga

Streda
Po 2. veľkonočnej nedeli
07:00

+Jozef, Anna a syn Jozef

+Jozefína a Štefan Sedláčko

Štvrtok
Po 2. veľkonočnej nedeli
18:00

Za rod. Podolinskú

Za+ z rod. Kostelníkovej a Vierku

Piatok
Po 2. veľkonočnej nedeli
17:00

(priamy prenos)
Za Božie požehnanie pre Gitu Oravcovú

+Mária a Štefan Hojnoš

Sobota
Po 2. veľkonočnej nedeli
07:00

Za Máriu a Štefana

+Silvia Oravcová a mama Mária

Nedeľa
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
09:30

(priamy prenos)
+Tibor Olejník

Za Boží ľud

 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 13:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
 • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: Každý kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE je naplánované na 30. máj a to v Sp. Tomášovciach aj Arnutovciach. Tento termín zatiaľ platí. Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 24. 4. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 21. 4. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme aj naďalej vysluhovať súkromne, treba si termín dohodnúť telefonicky.
 • Dnešnú nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V túto nedeľu slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: z krstu rodina Korsáková obetovala na kostol 50 €, z pohrebu L. Kostelníka obetovala rodina na kostol 50 € + 5 € za zvonenie, na faru bohuznámi obetovali: 100 € + 20 € + 10 €
  • Arnutovce: bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!