Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 18.04.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 3. veľkonočnej nedeli
07:00

Za uzdravenie pre Gabrielu

18:00

+Mária a Jozef Horváth

Utorok
Po 3. veľkonočnej nedeli
18:00

+Mária Dvorčáková

17:00

Za zdravie a dary D. S. pre r. Jakubjakovú a Batunovú

Streda
Po 3. veľkonočnej nedeli
07:00

Za Máriu, Petra a Pavla

+Jozefína a Štefan Sedláčko

Štvrtok
Po 3. veľkonočnej nedeli - Za duchovné povolania
18:00

Za rod. Podolinskú

18:00

+Milan Oravec, Martin a Ondrej

Piatok
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, sp.
17:00

(priamy prenos)
+Ján Šmelko, Mária a Jozef Rerko

18:00

Za + z rod. Kolcúnovej

Sobota
Po 3. veľkonočnej nedeli
18:00

Za r. Švirlochovú a Šulovú

18:00

Za Božie požehnanie pre r. Bartošovú

17:00

+Helena Baldovská

Nedeľa
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA DOBRÝ PASTIER
08:00

+Mária Marušinská

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Slavomíra

08:00

Na úmysel kňaza

10:30

+Jozef Pjontek

09:15

+Anna a Jozef Knurovský

 • Tento týždeň sa modlíme za duchovné povolania, keďže budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. Pamätajme preto na tento úmysel vo svojich modlitbách. Kto sa zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a rehoľné povolania, môže získať aj úplné odpustky. Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania.
 • SV. OMŠE - OPATRENIA: V kostole na bohoslužbe môže byť 1 osoba na 15 m2. Každý nech si pri vstupe do kostola zoberie kartičku, aby sme vedeli, koľko osôb je v kostole. Kartičku budú vzadu pri hlavnom vchode. Do našich kostolov sa pri spomínanom opatrení zmestí nasledujúci počet osôb: Letanovce - 50 osôb, Sp. Tomášovce - 15 osôb, Arnutovce - 15 osôb, okrem povinnej asistencie (kostolník, kantor, miništrant) . Preto vás prosíme zvlášť na filiálkach, aby ste si na sv. omšu vybrali jeden deň v týždni, nemusí to byť nedeľa. Treba si sadať v takých rozostupoch, aby približne vychádzalo 15 m2 na 1 osobu. Po sv. omšiach budeme vonku rozdávať sv. prijímanie.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE - Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 23. 4. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 21. 4. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Františka Lačného obetovala rodina na kostol 200 € + 10 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznáma obetovala na kostol 20 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu Petra Gabča obetovala rodina na kostol 50 € bohuznámi obetovali na faru 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA SEMINÁR.

 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Martin Chovanec, syn +Milana a Márie r. Šusterovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a Mária Peklanská, dcéra +Františka Peklanského a Jolany r. Kubičárovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (1x)