Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 25.04.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 4. veľkonočnej nedeli
07:00

Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Štefana

14:00

(pohrebná)
+Eva Dlugošová

18:00

+Elena Šarišská

Utorok
Po 4. veľkonočnej nedeli
18:00

+Ladislav Brandobur
(nedožitých 59 rokov)

18:00

Za + z rod. Gerčákovej

Streda
Po 4. veľkonočnej nedeli
07:00

+Jozef a Irena

18:00

+Helena a Štefan Vall

Štvrtok
SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PATRÓNKY EURÓPY, sv.
18:00

Za + z r. Marušinskej: Agnesa, Michal, Mária, František a Mária

18:00

Poďakovanie za 55 rokov spoloč. života manželov Oravcových

Piatok
Po 4. veľkonočnej nedeli
17:00

(priamy prenos)
+Tibor Olejník

18:00

+Lena Pjonteková

Sobota
PRVÁ SOBOTA
18:00

Za + z r. Švirlochovej: Anton, Mária a Ján

18:00

+Margita a Jozef Kovaľ

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Šoltísovú

Nedeľa
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

+Margita, Veronika, Jozef Šefčík, Ľudmila a Jozef Nemčík

10:30

(priamy prenos)
+Terézia, Ján a Jozef Jurčo

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Jozef, Ondrej, František a Apolónia

09:15

Na úmysel kňaza

 • SV. OMŠE - OPATRENIA: V kostole na bohoslužbe môže byť 1 osoba na 15 m2. Každý nech si pri vstupe do kostola zoberie kartičku, aby sme vedeli, koľko osôb je v kostole. Kartičku budú vzadu pri hlavnom vchode. Do našich kostolov sa pri spomínanom opatrení zmestí nasledujúci počet osôb: Letanovce – 50 osôb, Sp. Tomášovce – 15 osôb, Arnutovce – 15 osôb, okrem povinnej asistencie (kostolník, kantor, miništrant) . Preto vás prosíme zvlášť na filiálkach, aby ste si na sv. omšu vybrali jeden deň v týždni, nemusí to byť nedeľa. Treba si sadať v takých rozostupoch, aby približne vychádzalo 15m2 na 1 osobu. Po sv. omšiach budeme vonku rozdávať sv. prijímanie.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 30. 4. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 28. 4. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na bezkontaktné dávkovače dezinfekcie 200 €, bohuznámi obetovali na kostol 70 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €, bohuznámi na kostol 50 € a na Lačho pastiris 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu je ZBIERKA NA SEMINÁR.

 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Martin Chovanec, syn +Milana a Márie r. Šusterovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a Mária Peklanská, dcéra +Františka Peklanského a Jolany r. Kubičárovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)