Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 02.05.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sv.
07:00

+Pavol a Justína

18:00

Za rod. Hrubiznovú a Piskovú

Utorok
Sv. Floriána, muč., ľ.sp.
18:00

+Mária Marušinská

18:00

Za Irenu Pechovú (60 rokov) a za Emíliu (82 rokov)

Streda
Po 5. veľkonočnej nedeli
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

18:00

+pani Bajtošová

18:00

Za rod. Šoltísovú a Pekaríkovú

Štvrtok
Po 5. veľkonočnej nedeli
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Jána a Margity

18:00

Poďakovanie za 70 rokov Anny a za zdravie pre Štefana

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

(priamy prenos)
+Ján, Terézia a Ján

18:00

Za Evu a Katarínu

Sobota
Po 5. veľkonočnej nedeli
15:00

Za ženícha a nevestu

18:00

+Peter (nedožitých 60 rokov)

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu

17:00

+Elena Šarišská

Nedeľa
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

Za rod. Bartošovú, Bajtošovú a Grečkovú

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Anna Pjonteková

10:30

Na úmysel kňaza

09:15

Na úmysel kňaza

 • SV. OMŠE - OPATRENIA: V kostole na bohoslužbe môže byť 1 osoba na 15m2. Každý nech si pri vstupe do kostola zoberie kartičku, aby sme vedeli, koľko osôb je v kostole. Kartičku budú vzadu pri hlavnom vchode. Do našich kostolov sa pri spomínanom opatrení zmestí nasledujúci počet osôb: Letanovce – 50 osôb, Sp. Tomášovce – 15 osôb, Arnutovce – 15 osôb, okrem povinnej asistencie (kostolník, kantor, miništrant) . Preto vás prosíme zvlášť na filiálkach, aby ste si na sv. omšu vybrali jeden deň v týždni, nemusí to byť nedeľa. Treba si sadať v takých rozostupoch, aby približne vychádzalo 15m2 na 1 osobu. Po sv. omšiach budeme vonku rozdávať sv. prijímanie.
 • V mesiaci máj na začiatku sv. omší bude bývať májová pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu slávime Deň matiek.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv.omše (2 kňazi)

  Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.

 • Stretnutie HRF sa uskutoční vo štvrtok o 19:00 hod. Prosím členov HRF (zvlášť zo Sp. Tomášoviec), aby sa tohto stretnutia zúčastnili.

 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 7. 5. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 5. 5. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.

 • Ponúkame vám nové číslo časopisu Milujte sa. Cena je 1,50 €

 • Zvonček z nedele 25. 4.:

  • Letanovce: 179,58 €
  • Spišské Tomášovce: 50 €
  • Arnutovce: 66,10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 40 € a na Strelník 10 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Evy Dlugošovej obetovala rodina na kostol 50 € a za zvonenie 20 €, bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi na faru 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Bajtoš, Poljak, Engel, Oravec, Marušinský, Neupauer, Garnek, Podolinský
  • Arnutovce: Anna Pagáčová a Alžbeta Fiflíková
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Martin Chovanec, syn +Milana a Márie r. Šusterovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a Mária Peklanská, dcéra +Františka Peklanského a Jolany r. Kubičárovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (3x)