Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 24.10.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sv.
07:00

+Kňaz Michal Kubičár

18:00

+Emil Hrubizna

Utorok
30. týždňa v cezročnom období
18:00

(zaočkovaní)
+Mária a Martin, Tibor a Janka, Alojz a Roman Kubičár

18:00

(zaočkovaní)
Poďakovanie za 70 rokov Terézie

Streda
30. týždňa v cezročnom období
08:00

(školská)
+Milada Mireková

18:00

Za Božie požehnanie pre r.: Jozefa, Petra, Martina a Anny

Štvrtok
SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sv.
18:00

+Ladislav (4 roky od úmrtia) a jeho rodičia

18:00

+Margita a Ján Bartoš

Piatok
30. týždňa v cezročnom období
17:00

(priamy prenos)
+Ladislav Pecha
(1. výročie)

18:30

(birmovanci)
+Mons. Štefan Sečka
(1. výročie)

17:00

+Vojtech, Mária a Ondrej Semančík

18:30

(birmovanci - 1. skupina)
Na úmysel kňaza

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

Za rodiny: Anny a Ota, Alžbety a Stanislava, Jany a Františka, Radovana a Michaely a za mamu Annu

18:00

(birmovanci)
+Helena Baldovská
(1. výročie)

Nedeľa
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
08:00

(zaočkovaní)
+Mária a Ján Kubičár, František a Michal

10:30

(priamy prenos)
+Agnesa a Ján Lačný, syn František

08:00

(zaočkovaní)
+Anna a Ľudovít Bartoš ml., a Ľudovít st.

10:30

Za Boží ľud

09:15

(zaočkovaní)
+Štefan, Anna, Mária a Edita

 • ADORÁCIE tento týždeň nebudú.
 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH V LETANOVCIACH sa bude sláviť 1. 11. o 10:30 hod. Pozvaným hosťom je páter Artúr, SAC zo Svätyne Božieho milosrdenstva.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED DUŠIČKAMI budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: v pondelok ráno od 6:30 do 8:30, v stredu a vo štvrtok večer od 18:30 do 20:30
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:00 do sv. omše, vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše

  Ku chorým pôjdeme tento piatok dopoludnia.

 • V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 • Dnešnú nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná chudobným oblastiam v Keni postihnutým suchom. Pán Boh zaplať!

 • ARNUTOVCE: Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhali ako aj prispeli na opravu sakristie a zakúpenie nového nábytku v sakristii. Stálo to 3 650,- eur.

 • Zvonček z nedele 17. 10.:

  • Letanovce: 251,51 €
  • Spišské Tomášovce: 155 €
  • Arnutovce: 48,13 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Goreloví obetovali na kostol 100 €, bohuznámy na Strelník 15 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 20 €
  • Arnutovce: z ruže Veroniky Mederiovej obetovali na kostol 100 €, bohuznámi na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Engel, Oravec, Marušinský, Neupauer, Garnek, Podolinský, Žoldák, Tekáč, Neupauer, Majcher, Longa, Lapšanský
  • Spišské Tomášovce: Zuzana Nebusová, František Dikant, Žofia Oravcová, Ladislav Cvengroš, Emília Gabčová z ul. Dubovej 324
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Stanislav Solár, syn +Stanislava a Moniky r. Lizákovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach a Veronika Cholvádová, dcéra +Jaroslava a Andrei r. Schallerovej, narodená v Poprade, bývajúca vo Svite (2x).

Hygienické opatrenia!!!

Od pondelka sme bordovým okresom, preto sa riadime pravidlami pre bordovú farbu. Buď môžu byť len zaočkovaní alebo inak môže byť 1 osoba na 15m2. V nedeľu prvá sv. omša je pre zaočkovaných, druhá pre ostatných. V Arnutovciach nedeľná pre zaočkovaných, v sobotu večer pre ostatných. Počty pre nezaočkovaných v kostoloch: Letanovce - 50 ľudí, Sp. Tomášovce - 20 ľudí, Arnutovce - 20 ľudí.