Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 31.10.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok
08:00

+František, Mária a syn Ján

10:30

(priamy prenos - zaočkovaní)
Za Boží ľud

08:00

(zaočkovaní)
+František Vernarský

10:30

+Ján Džubák

09:15

(zaočkovaní)
+Michal, Anna, Michal a Lýdia

Utorok
VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, sp.
07:00

+Anna Hudáčková

18:00

(zaočkovaní)
Za všetkých zosnulých

07:00

Za všetkých zosnulých

18:00

(zaočkovaní)
+Anna a Jozef Cehuľa

17:00

(zaočkovaní)
Na úmysel sv. Otca

Streda
31. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján, Anna a Ján Olejník

18:00

Poďakovanie za 90 rokov Ireny Goldyniakovej

Štvrtok
Sv. Karola Boromejského, biskupa, sp.
18:00

+Justína a Margita Toporcerová, Michal Toporcer

18:00

+Oľga Nemcová
(1. výročie)

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

+Štefan a Anna

18:30

(priamy prenos - birmovanci + očkovaní)
+Ján, Terézia a Ján

18:00

(prvoprijímajúce deti + zaočkovaní)
+Zuzana, Gustáv, Ján, Ľudmila a Ján Bartoš

17:00

(zaočkovaní)
Na úmysel kňaza

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Morihlatkovú

07:30

+Justína Bartošová

18:00

(birmovanci)
+Emil, Helena, František a Anna

Nedeľa
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
08:00

(zaočkovaní)
+Mária Marušinská

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

(zaočkovaní)
+Štefan a Ján Pecha

10:30

+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján

09:15

(zaočkovaní)
Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Hrubizna, Toporcer a Gallik

 • ADORÁCIE budú tento týždeň nasledovne: V Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH V LETANOVCIACH sa bude sláviť 1. 11. o 10:30 hod. Pozvaným hosťom je páter Artúr, SAC zo Svätyne Božieho milosrdenstva.
 • ODPUSTKY - Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pred sv. omšami.
 • POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE NEBUDE z dôvodu zlej pandemickej situácie, ale bude vysielaná v pondelok po odpustovej sv. omši z kostola v Letanovciach.
 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI - Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom.
 • Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Letanovciach o 6:00 hod. a v Sp. Tomášovciach o 6:45 hod.
 • Birmovancov zo Sp. Tomášoviec prosíme, aby doniesli prihlášky na birmovku do sakristie kostola alebo do školy.
 • SP. TOMÁŠOVCE - Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým chlapom, ktorí boli pomôcť pri výrube stromov na pozemku, kde by mala stáť nová fara.
 • Zvonček z nedele 24. 10.:

  • Letanovce: 165,72 €
  • Spišské Tomášovce: 130 €
  • Arnutovce: 71,50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na misie:

  • Letanovce: 922,40 €
  • Spišské Tomášovce: 450 €
  • Arnutovce: 189,40 €

  Spolu: 1561,80 €
  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznáma na kostol 50 €, na Strelník 30 € a na hostie 20 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru: 3 x 100 € + 50 € + 25 € + bohuznámi z krstu 20 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, z pohrebu + Heleny Sedláčkovej obetovali na kostol 250 € a za zvonenie 20 €, bohuznámi na kostol 20 €, bohuznámi 15 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Novotný, Kubičár, Kovacs, Slavkovský, Kubičar, Šavel, Puklušová, Majerčak
  • Spišské Tomášovce: Anna Knuteľová, Ján Hojnoš, Michl Furin, Jana Stanislavová, Miroslav Gabčo z ul. Dubovej 325
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Stanislav Solár, syn +Stanislava a Moniky r. Lizákovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach a Veronika Cholvádová, dcéra +Jaroslava a Andrei r. Schallerovej, narodená v Poprade, bývajúca vo Svite (3x).

Hygienické opatrenia!!!

Od pondelka sme čiernym okresom, preto sa riadime pravidlami pre čiernu farbu. Buď môžu byť len zaočkovaní (do 100 osôb) alebo inak môže byť 1 osoba na 25m2. V nedeľu prvá sv. omša je pre zaočkovaných, druhá pre ostatných. V Arnutovciach nedeľná pre zaočkovaných, v sobotu večer pre ostatných. Počty pre nezaočkovaných v kostoloch: Letanovce - 40, Sp. Tomášovce - 10, Arnutovce - 10. To znamená, že keď je sv. omša pre všetkých, v Arnutovciach a Sp. Tomášovciach môžu prísť do kostola len rodina, ktorej úmysel sa slúži a asistencia.