Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 07.11.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
32. týždňa v cezročnom období
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

18:00

+Jozef, Renáta a Jozef

Utorok
Výročie posviacky lateránskej baziliky, sv.
14:00

(pohrebná)
+Peter Majerčák

18:00

(zaočkovaní)
+Elena a Martin Bartoš

Streda
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp.
07:00

+Emília Antolíková
(Z ruženc. spoloč.)

18:00

(deti + zaočkovaní)
+Anna, Václav, Mária a Ján

Štvrtok
SV. MARTINA, patróna Spišskej diecézy, sv.
18:00

+Jozef Brandobur
(2. výročie)

17:00

+Martin Frankovič

Piatok
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, sp.
17:00

(deti a rodičia)
+Ľuboslav a Tomáš Gabriš (20 rokov od úmrtia)

18:30

(priamy prenos - birmovanci + očkovaní)
+Štefan, Ján, František a Jozef Kubičár

18:00

(prvoprijímajúce deti + zaočkovaní)

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ.sp.
07:00

+Jozef, Ladislav a František

18:00

(birmovanci)
Na úmysel kňaza

Nedeľa
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA
08:00

(zaočkovaní)
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Petra a Anny

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Roba Lesňáka

08:00

(zaočkovaní)
+Amália Tkáčová a Marta Kolcúnová

10:30

+Ondrej Pecha, Ján Horváth a Anna

09:15

(zaočkovaní)
+Štefan, Anna, Mária, Štefan, Jozef, Edita

 • ADORÁCIE zatiaľ nebudú bývať, dokým sa situácia nezlepší.
 • ODPUSTKY - Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
 • SP. TOMÁŠOVCE - Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým chlapom, ktorí boli pomôcť pri osádzaní plotu na farskom pozemku.
 • Zvonček z nedele 31. 10.:

  • Letanovce: 240,83 €
  • Spišské Tomášovce: 145 €
  • Arnutovce: 67,74 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z 1. 11.:

  • Letanovce: 218,63 €
  • Spišské Tomášovce: 140 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi z krstín na kostol 30 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Novotný, Bendík, Šarišský, Urban, Olejník, Zemanová, Kacvinský, Barabas, Kacvinský
  • Spišské Tomášovce: Jana Kunová, Tomáš Stašik, Stanislav Škovira, Monika Hamráčková, Božena Gabčová z ul. Dubovej 326
  • Arnutovce: Eva Filkorová, Eva Baldovská

OZNAM O SYNODE

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni.

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.
Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.
Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.


Patrik Taraj, tajomník diecézneho administrátora, sekretariatbiskupa@kapitula.sk, tajomnik.kapitula@gmail.com, +421 (0)53 450 22 07

Oslobodenie od účasti na sv. omši
Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť, alebo lepšie, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky (uvádzam doslovné znenie zo zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia."

Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.


S katolíckym pozdravom + Ján Kuboš, diecézny administrátor

Hygienické opatrenia!!!

Od pondelka sme čiernym okresom, preto sa riadime pravidlami pre čiernu farbu. Buď môžu byť len zaočkovaní (do 100 osôb) alebo inak môže byť 1 osoba na 25m2. V nedeľu prvá sv. omša je pre zaočkovaných, druhá pre ostatných. V Arnutovciach nedeľná pre zaočkovaných, v sobotu večer pre ostatných. Počty pre nezaočkovaných v kostoloch: Letanovce – 40, Sp. Tomášovce – 10, Arnutovce – 10. To znamená, že keď je sv. omša pre všetkých, v Arnutovciach a Sp. Tomášovciach môžu prísť do kostola len rodina, ktorej úmysel sa slúži a asistencia.