Liturgické oznamy Zo dňa 05.12.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Mikuláš, biskupa, ľ. sp.
07:00

+Peter Majerčák

18:00

+Stanislav, Helena a Ján Sedláčko

Utorok
Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi, sp.
18:00

+Marián a Kamil Škabla a Ján Martinko

18:00

+Adam a Žofia

Streda
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE prikázaný sviatok
18:00

(priamy prenos)
Za členov rod. Nepoškvrnenej

18:00

Za Boží ľud

17:00

+Anna a Ján Mederi

Štvrtok
Po 2. adventnej nedeli
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Lesňákovú (93 rokov)

18:00

+Gejza Pecha a za zdr pre syna Milana

Piatok
Po 2. adventnej nedeli
17:00

(priamy prenos)
Za + z rod. Hatalovej

18:00

+Mária Šlejzáková, Jozef a Alenka

Sobota
Po 2. adventnej nedeli
07:00

+Ladislav a Jozef

Nedeľa
3. ADVENTNÁ NEDEĽA
09:00

(priamy prenos)
+Jozef Kubičár
(1. výročie)

08:00

+Zdena, Margita a Koloman

09:15

Za Boží ľud

 • SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pred sv. omšami a sv. prijímanie budeme rozdávať pol hod. pred sv. omšou a keď bude treba tak aj po sv. omši.
 • Ponúkame vám POBOŽNOSŤ NA ADVENT PRE RODINY, ktorú pripravil farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. Rodiny sa ju môžu pomodliť vždy, keď na adventnom venci každú nedeľu zažnú novú sviecu. Nájdete ju na našej farskej stránke.
 • ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Birmovancov prosíme, aby v rámci prípravy na birmovku sledovali online prenosy sv. omši v nedeľu o 9:00 a prvoprijímajúce deti online prenosy v piatky o 17:00.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu + Anny Kubičárovej obetovala rodina na kostol 100 € + 10 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 5 x 50 €, bohuznámi 20 €, z dvoch ruží obetovali na nové okná na pastoračnom centre 2 x 200 €, bohuznáme na okná 30 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 2 x 100 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 € a bohuznámi 20 €

  Za mesiac november sme dostali priamo na farský účet milodary v hodnote 530 € a na účet pre faru v Sp. Tomášovciach 271 €.
  Pán Boh zaplať!

 • Vyslovujeme ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým štedrým darcom, ktorý tento týždeň prispeli na charitu, pre farnosť alebo na faru v Sp. Tomášovciach.

 • Na sv. omšiach môže byť 6 osôb, preto sa ich môžu zúčastniť rodinní príslušníci, na ktorých úmysel slúžime sv. omšu.