Liturgické oznamy Zo dňa 03.07.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
14. týždňa v cezročnom období
07:00

+Katarína Neupauerová
(nedožitých 101 rokov)

18:00

Za Ondreja Mederyho a syna Petra

Utorok
SV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov, sl.
08:00

(priamy prenos)
+Ján, Katarína, Mária a Mária

08:00

Poďakovanie za 50 rokov Zuzany

09:15

+Miroslav Bendík

Streda
Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, sp.
07:00

+Ján Dzurenda

18:00

+Ján Šveda
(1. výročie)

Štvrtok
14. týždňa v cezročnom období Za duchovné povolania
18:00

+Mária Novotná

17:00

+rodičia Juraj a Žofia a sestra Marta

Piatok
14. týždňa v cezročnom období
17:00

+Jolana Bendíková, Lubica a Martin Bendík

18:00

+František a Eduard

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Agnesu a Jozefa

Nedeľa
15. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Ján, Mária a Jozef

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 18 rokov Filipa

08:00

Poďakovanie za 80 rokov Milana a 75 rokov Márie Kostelníkovej

10:30

Za Boží ľud

09:15

Poďakovanie za 60 rokov Anny Javorskej

 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Plánujeme robiť izolácie, obsyp a priečky.
 • Zvonček z nedele 26. 6.:

  • Letanovce: 203,32 €
  • Spišské Tomášovce: 282 €
  • Arnutovce: 29,04 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca:

  • Letanovce: 463,50 €
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: 73,42 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Pavla Jurča obetovala rodina na kostol 100 € + 10 € za zvonenie
  • Spišské Tomášovce: novomanželia Bučákoví obetovali na kostol 50 €, z pohrebu +Jozefa Kačmárika obetovala rodina na faru 100 €, na kostol 50 € a za zvonenie 10 €, bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi obetovali 20 e a bohuznámi 40 €
  • Arnutovce: z krstu rodina Veľká obetovala na kostol 20 €, bohuznáma obetovala na kostol 10 € a na hostie 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Mušuta, Olejník, Šmelko, Slebodník, Hric, Hanzely, Štefko, Šterbák
  • Spišské Tomášovce: Martin Gburik, Matúš Vernarský, František Petrík, Ivan Valenčík, Štefan Pecha z Topoľovej 357
  • Arnutovce: Eva Filkorová a Eva Baldovská
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Richard Podolinský, syn Milana a Aleny r. Kolčákovej, narodený v Poprade, bývajúci v Letanovciach a Laura Grešová, dcéra Jozefa a Zuzany Stanislavy r. Gánovskej, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Štvrtku (2x)
   • Marek Mruz, syn Jozefa a Jarmily r. Bašistovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach, Kostolná 39 a Anna Kučerová, dcéra Michala a Anny r. Grichovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vojňanoch č. 61. (1x)