Liturgické oznamy Zo dňa 14.08.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, sl.
07:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

17:00

+Jozef Skokan

18:00

Za rod. Šmelkovú

Utorok
20. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu

17:00

+Emil Gabčo
(nedožitých 77 rokov)

Streda
20. týždňa v cezročnom období
07:00

+Matej, Helena, Helena, František a Anna

18:00

+Veronika Balážová
(2 roky od úmrtia)

Štvrtok
Sv. Heleny, ľ. sp.
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. John, Zalibera a Geleta

18:00

Za zdravie pre Tomáša Frankoviča

Piatok
20. týždňa v cezročnom období
17:00

+Štefan, Mária, Štefan a Anna Kubičárová

18:00

+Elena Bartošová

Sobota
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, sp.
18:00

Za členov deviatnika z ulice Slobody

14:00

Za ženícha a nevestu

11:00

Za prvoprijímajúce deti

Nedeľa
21. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

(priamy prenos)
Poďakovanie za 85 rokov spoloč. života Evy a Jána Neupauera

08:00

Za Boží ľud

10:30

Poďakovanie za 10 rokov Katky

10:30

Poďakovanie za 86 rokov Kataríny

 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod.
 • Arnutovce: Odpustová slávnosť v Arnutovciach bude dňa: 21. 8. o 10:30 hod. Prvé sv. prijímanie pre deti bude 20. 8. o 11:00 hod. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:30 do sv. omše, prvoprijímajúce deti a ich rodičov budeme spovedať v piatok od 15:00 do 16:00 hod.
 • Letanovce: Dňa 23. 8. sa bude konať v slávnostné odhalenie a posvätenie pamätnej tabule kňazovi Jánovi Slivkovi. Slávnosť sa začne sv. omšou o 10:00 vo farskom kostole. Deň slovenských hôr na Kláštorisku sa bude konať dňa 28. 8. Slávnostná sv. omša bude o 11:00, pozvaným hosťom je Ján Záhradník, farár v Sp. Novej Vsi.
 • Zvonček z nedele 7. 8.:

  • Letanovce: 275,60 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 43,30 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznámi 30 €, z krstu rod. Lorincová obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Peklanská, Bendiková, Venglik, Gad, Kramár, Hamráčková, Olejník, Chroustová
  • Spišské Tomášovce: Vladimír Hojnoš, Milan Štefko, Jozef Bartoš, Ľubomír Bartoš, Miroslav Pecha z Brezovej 366
  • Arnutovce: Františka Surovcová a Anna Čurillová, Miriam Mederyová a Katarína Adlerová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Tomáš Koššík, syn Miroslava a Alžbety r. Sixovej, narodený v Levoči, bývajúci v Sp. Podhradí, Kúpeľná 914/49 a Veronika Bendíková, dcéra Jána a Tatiany r. Vernarskej, narodená v Gelnici, bývajúca v Sp. Tomášovciach, J. Sklenára 149/12. (3x)
   • Jozef Ďurica, syn Jozefa a Heleny r. Bidovej, narodený v Poprade, bývajúci v Letanovciach, Malá 473/3 a Katarína Madejová, dcéra Dušana a Márie Čižíkovej, narodená v Kežmarku, bývajúca v Tvrožnej č. 148. (2x a 3x)
   • Branislav Šarišský, syn Miroslava a Kataríny r. Pechovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Školská 5 a Sabína Čonková, dcéra +Michala a Jany r. Žigovej, narodená v Poprade, bývajúca v Letanovciach, Školská 5. (2x)
   • Ján Nemčík, syn Dušana a Klaudie r. Blaškovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ul. SNP 489/9 a Lenka Kovalíčková, dcéra Jána a Márie r. Kubašákovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Sihelnom č. 518. (1x)
   • Filip Melega, syn Cyrila a Janky r. Zákutnej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach, J, Sklenára 112/60 a Dominika Koňaková, dcéra Jána a Alžbety r. Orlovskej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúcav Harichovciach, Filinského 23. (1x)