Liturgické oznamy Zo dňa 04.09.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
VENI SANCTE Začiatok školského roka
08:30

Za žiakov a učiteľov

09:00

Za žiakov a učiteľov

18:00

Za zosnulých z rod. Lesňákovej

Utorok
23. týždňa v cezročnom období
18:00

Poďakovanie za 85 rokov Rudolfa

18:00

+Peter Holečko

Streda
Svätých košických mučeníkov, sp.
07:00

Za členov Deviatnika - Vyšný koniec

18:00

+rodičia Eva a Jozef a +Peter

Štvrtok
NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, sv.
18:00

+Peter Barabas

18:00

+Mária Kačmariková
(1. výročie)

Piatok
23. týždňa v cezročnom období
17:00

(priamy prenos)
+František Lesňák

18:00

+Ervín, Roman, Marcela a Iveta

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Mária

Nedeľa
24. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Jolana Bendíková, Viera Kocúrová a Margita Morihlatková

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Angela a František Dikant

10:30

+Angela a Gustáv Štefko

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Šoltísovú

 • ADORÁCIE budú tento týždeň nasledovne: v Arnutovciach v stredu po sv. omši, v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v sobotu od 8:00 hod. V sobotu máme aj spoločný guláš, na ktorý pozývame každého, kto má chuť (kostolník, miništranti, lektori, kantori, kantorky, speváci, mládež a deti, ...)
 • Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola.
 • V piatky budú bývať tématické sv. omše za účasti detí.
 • Zvonček z nedele 28. 8.:

  • Letanovce: 555,56 €
  • Spišské Tomášovce: 90 €
  • Arnutovce: 41,75 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na DKÚ:

  • Letanovce: 230 €
  • Spišské Tomášovce: 215 €
  • Arnutovce: 45 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 200 € a 30 € na kostol, bohuznámi na faru 50 €, z pohrebu +Zuzany Bartošovej obetovala rodina na faru 20 €
  • Arnutovce: bohuznáma obetovala na obnovu procesiového kríža 450 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Grečko, Mihalik, Kubičar, Spišský, Laheta, Gazdura, Petrás, Lesňak
  • Spišské Tomášovce: Peter Bartoš, Jarmila Kuchárová, František Šuba, Mária Majerčáková, František Pecha zo Smrekovej 370
  • Arnutovce: Lenka Roxerová a Katarína Zavadová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Ing. Jozef Seman, syn Jozefa a Moniky r. Bonkovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Sp. Vlachoch, J. Fabiniho 991/16 a Ľubica Korbová, dcéra Ľuboslava a Jany r. Lacušovej, narodená v Sp. Novej Vsi, Bývajúca v Sp. Tomášovciach, Zvonárska 131/4. (2x)
   • Martin Slamený, syn Ladislava a Ireny r. Gondovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Slovenskom Grobe, Tichá 98 a Mária Semanenková, dcéra Ladislava a Emílie r. Povecovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach. (2x)
   • Martin Mačák, syn Milana a Kataríny r. Kormaníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a MuDr. Monika Melegová, dcéra Stanislava a Moniky r. Augustínovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Chrasti nad Hornádom. (2x)