Liturgické oznamy Zo dňa 11.09.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Mária, Monika a Ján

18:00

+Miroslav Bendík

Utorok
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, sp.
14:00

(pohrebná)
+Ľudmila Olejníková

18:00

+Helena Olejníková

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
(60 rokov)

Streda
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, sv. Odpustová slávnosť v CZŠ
08:00

(v škole)
Za rodiny Deviatnika - Ul. Štúrova

18:00

+Michal, Martin a Helena

17:00

Na úmysel kňaza

18:00

+Anna a Mária

Štvrtok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, sl.
07:00

+starí rodičia a krstní rodičia

18:00

+Anna a Ján Bajtoš

07:30

+Kristína a Jozef Fedorko

15:00

(sobášna)
Za ženícha a nevestu

08:15

+Helena, Iveta a Ľubomír

Piatok
Sv. Kornela a Cypriána, mučeníkov, sp.
17:00

(za účasti detí)
+Jozef Olejník
(20 rokov od úmrtia)

18:00

(za účasti detí)
+Adam Kostelník

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

Za zosnulých z rod. Snopkovej

15:00

(sobášna)
Za ženícha a nevestu

Nedeľa
25. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a deti

10:30

(priamy prenos)
Za Božiu pomoc pre Teréziu

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Anna Pechová

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku Bendíkovú

 • ADORÁCIE tento týždeň nebudú.
 • CZŠ J. Sklenára v stredu slávi odpustovú slávnosť Povýšenia Sv. Kríža. Slávnostná sv. omša bude ráno o 8:00 v škole.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok, piatok a sobotu od 8:00 hod.
 • Dňa 16. 9. v piatok bude stretnutie HRF o 19:00 na fare.
 • Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola. Bližšie informácie ešte oznámime.
 • V piatky mávame tématické sv. omše za účasti detí.
 • Zvonček z nedele 28. 8.:

  • Letanovce: 286,93 €
  • Spišské Tomášovce: 210 €
  • Arnutovce: 68,57 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Mišendoví obetovali na kostol 100 €, novomanželia Nemčíkoví obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Zuzany Bartošovej obetovali na kostol 100 €, na faru 100 € a za zvonenie 10 €, z pohrebu +Jozefa Bendíka obetovali na faru 100 e, na kostol 30 € a za zvonenie 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Marko, Baleja, Kubičár, Mlynár, Toporcer, Brilla, Hricko, Šuba
  • Spišské Tomášovce: Ján Urban, Irena Kacvinská, Terézia Povecová, Jozef Kostelník, Ladislav Pecha zo Smrekovej 371
  • Arnutovce: rodina Tereštíková
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Ing. Jozef Seman, syn Jozefa a Moniky r. Bonkovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Sp. Vlachoch, J. Fabiniho 991/16 a Ľubica Korbová, dcéra Ľuboslava a Jany r. Lacušovej, narodená v Sp. Novej Vsi, Bývajúca v Sp. Tomášovciach, Zvonárska 131/4. (3x)
   • Martin Slamený, syn Ladislava a Ireny r. Gondovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Slovenskom Grobe, Tichá 98 a Mária Semanenková, dcéra Ladislava a Emílie r. Povecovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach. (3x)
   • Martin Mačák, syn Milana a Kataríny r. Kormaníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a MuDr. Monika Melegová, dcéra Stanislava a Moniky r. Augustínovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Chrasti nad Hornádom. (3x)