Liturgické oznamy Zo dňa 23.10.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
30. týždňa v cezročnom období
07:00

+Jozef, Michal, Milan, Tibor a Margita

18:00

+Miroslav Bendík

Utorok
Výročie posviacky katedrálneho chrámu, sv.
18:00

+Božena a Jozef Hanzely, syn Peter a dcéra Soňa

18:00

Poďakovanie za 18 rokov Daniely

Streda
30. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Ján Baldovský

Štvrtok
30. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Anny

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Kostelníkovú

Piatok
SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sv.
17:00

(za účasti detí)
+Ladislav Urban
(5 rokov od úmrtia)

18:00

(za účasti detí)
+Milan Oravec
(nedožitých 80 rokov)

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Michal, Katarína, Mária a Štefan

Nedeľa
31. NEDEĽA - v cezročnom období MISIJNÁ
08:00

Poďakovanie za 40 rokov Petra a za vnučku Leu

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Márie a Jána Urbana

08:00

+Jozef Michna
(20 rokov od úmrtia)

10:30

Za Boží ľud

09:15

Poďakovanie za 25 rokov života Sáry a Dominika

 • ADORÁCIA bude tento týždeň v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod. a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Spišské Tomášovce: Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Sp. Tomášovciach. Brigáda na fare bude tento týždeň každý deň (závisí aj od počasia). Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť včera a v tomto týždni.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA pred dušičkami: Budeme spovedať už tento týždeň vždy hodinu pred sv. omšami.
 • Letanovce: Odpustová slávnosť Všetkých svätých bude 1. 11. o 10:30. Pozvaným hosťom a hlavným celebrantom bude páter Jozef Súkenník, minorita, farár v Sp. Štvrtku.
 • Tento týždeň sa mení čas, to znamená, že v noci zo soboty na nedeľu o 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.
 • Zvonček z nedele 16. 10.:

  • Letanovce: 238,56 €
  • Spišské Tomášovce: 275 €
  • Arnutovce: 51,35 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Márie Zaliberovej obetovala rodina na kostol 120 €, z pohrebu +Kataríny Šlejzákovej obetovala rodina na faru 150 €, z krstu rodina Novysedláková obetovala na kostol 20 €, zo svadby novomanželia Stuchlý - Vernarská obetovali 200 €, bohuznámy obetoval na faru 50 € a na hostie 10 €, bohuznámi na faru 50 €
  • Arnutovce: bohuznáma rodina obetovala na faru 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešná nedeľa je MISIJNÁ a preto sa po svätých omšiach koná ZBIERKA NA MISIE. Tento rok bude výťažok zbierky venovaný farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnených ľudí. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Kukura, Franko, Mačak, Lesňak, Novotný, Nemčík, Furman, Olejník, Šterbák, Gábor
  • Spišské Tomášovce: Eva Gondová, Jozef Schneider, Ondrej Urban, Anna Hojnošová, Štefan Pecha z Topoľovej 357
  • Arnutovce: rodina Moniky Solárovej