Liturgické oznamy Zo dňa 30.10.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
31. týždňa v cezročnom období
07:00

+Margita a František Morihlatko

Utorok
VŠETKÝCH SVÄTÝCH, sl.
08:00

+Martin Longa
(nedožitých 80 rokov)

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Za zdravie pre Braňa, Tomáša, Lenku, Elu a Olíviu

10:30

+František Vernarský

09:15

+Jozef, Janka, Ondrej a Mária

Streda
VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
08:00

(v škole)
Za všetkých zosnulých

18:00

Na úmysel Sv. Otca

11:00

(školská)
Za všetkých zosnulých

17:00

Na úmysel kňaza

18:00

Na úmysel Sv. Otca

Štvrtok
31. týždňa v cezročnom období
18:00

+Mária a Michal Gabriš

17:00

+Jozef Skokan

Piatok
Sv. Karola Boromejského, biskupa, sp. PRVÝ PIATOK
17:00

(za účasti detí)
+Martin, Anna a ich rodičia

17:00

(za účasti detí)
+Peter Holečko

18:00

Poďakovanie za 50 rokov Petra

Sobota
PRVÁ SOBOTA.
07:00

+Bibiana Dzurendová

07:30

+Justína a Jozef

Nedeľa
32. NEDEĽA - v cezročnom období
08:00

Za Boží ľud

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Janky

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu Gallikovú

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Cvengrošovú

09:15

+Gizela Pechová

 • ADORÁCIE budú tento týždeň prvopiatkové.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok, štvrtok a sobotu. Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť včera a v tomto týždni.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v pvopiatkovom týždni: budeme spovedať v Letanovciach v pondelok od 18:00 do 19:30 a okrem toho hodinu pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
 • Letanovce: Odpustová slávnosť Všetkých svätých bude 1. 11. o 10:30. Pozvaným hosťom a hlavným celebrantom bude páter Jozef Súkenník, minorita, farár v Sp. Štvrtku.
 • ODPUSTKY - Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
 • POBOŽNOSTI NA CINTORÍNOCH budú 1. 11. v Letanovciach a Arnutovciach o 15:00 hod. a v Sp. Tomášovciach o 15:30 hod.
 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI – Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom.
 • Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Letanovciach o 6:00 hod. a v Sp. Tomášovciach o 6:45 hod.
 • Zvonček z nedele 23. 10.:

  • Letanovce: 194,65 €
  • Spišské Tomášovce: 155 €
  • Arnutovce: 75,80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na misie:

  • Letanovce: 902 €
  • Spišské Tomášovce: 505 €
  • Arnutovce: 251,80 €

  Spolu: 1658, 80 €
  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: Rómovia zo Sp. Tomášoviec obetovali na faru 500 €, bohuznámi obetovali na faru 20 €
  • Arnutovce: bohuznáma obetovala na hostie 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Švirloch, Švirlochová, Olejník, Molčan, Škovira, Toporcer, Dezort, Melikant
  • Spišské Tomášovce: Valter Omasta, Ľuboš Bartoš, Peter Bartoš, Mária Bašistová, Ján Lacko z Topoľovej 357
  • Arnutovce: rodina Dominiky Solárovej