Liturgické oznamy Zo dňa 06.11.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
32. týždňa v cezročnom období
07:00

+Anna, Martin, Mária a Martin Slivka

14:00

(pohrebná)
+Martin Lipaj

Utorok
32. týždňa v cezročnom období
18:00

+Peter Majerčák
(1. výročie)

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Petra Paľucha

Streda
Výročie posviacky lateránskej baziliky, sv.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu

18:00

+Jozef, Agnesa a Jozef Bajtoš

Štvrtok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp.
09:00

(v škole)
Poďakovanie za Božie dobrodenia

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava Gábora
(60 rokov života)

17:00

+Martin Frankovič

Piatok
Sv. Martina z Tours, biskupa, sv.
18:00

(za účasti detí)
+Jozef Brandobur
(3 roky od úmrtia)

17:00

(za účasti detí)
Za zdravie pre Jaroslava Gabča

Sobota
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, sp.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jolanu
(70 rokov života)

18:00

Na úmysel kňaza

Nedeľa
33. NEDEĽA - v cezročnom období
08:00

Poďakovanie za 60 rokov života a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

10:30

(priamy prenos)
Za rod. Grečko, Majtoš, Bartoš a Lesňák

10:30

+Anna a Ladislav Kaločaj, Mária a Ľudovít Pačaj

09:15

+Terézia a Ladislav

 • ADORÁCIE tento týždeň nebudú.
 • Dňa 10. 11. chceme poďakovať Pánu Bohu a všetkým dobrodincom za 30 r. CZŠ Juraja Sklenára v Letanovciach. Slávnostná sv. omša bude o 9:00 hod a pozvaným hosťom a hlavným celebrantom je Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok, utorok, štvrtok, piatok a sobotu. Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť v tomto týždni.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu po sv. omši v kostole v Sp. Tomášovciach.
 • ODPUSTKY - Veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha od poludnia 8. 11. do polnoci 9. 11. môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Zvonček z nedele 30. 10.:

  • Letanovce: 286,20 €
  • Spišské Tomášovce: 320 €
  • Arnutovce: 85,50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z 1. 11.:

  • Letanovce: 327,60 €
  • Spišské Tomášovce: 180 €
  • Arnutovce: 58,50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: vzadu v stolíku bolo na faru nazbieraných 425 €, bohuznámi obetovali na faru 10 €, bohuznámi na faru 2 x 20 €, bohuznámi na faru 30 €, bohuznáma obetovala na hostie 10 €
  • Arnutovce: bohuznáma obetovala na kostol 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Svitana, Kažmir, Bajtoš, Poljak, Oravec, Marušinský, Olejník, Neupauer
  • Spišské Tomášovce: Františka Valovičová, Mária Kukurová, Ľudmila Michnová, Iveta Kubalová, Ján Lacko z ul. Topoľovej 358
  • Arnutovce: rodina Márie Rusinovej