Liturgické oznamy Zo dňa 19.02.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
7. týždňa v cezročnom období
07:00

+Marián a Kamil Škabla, Ján Martinko

18:00

+Janka Hrubiznová, Jozef Meleg, Ondrej a Mária

Utorok
7. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jozef Melikant a rodičia

17:00

Poďakovanie za 75 rokov Emílie Frankovičovej

Streda
POPOLCOVÁ STREDA Deň prísneho pôstu
07:00

Na úmysel kňaza

18:00

+Emília Vytykačová

11:00

+Peter Holečko

17:00

Poďakovanie za 60 rokov Ľubice Dobalovej

18:30

+Anna, Martin a Jozef Valigura

Štvrtok
Po popolcovej strede
18:00

Za zosnulých z rod. Longovej

17:00

+Katarína, Terézia a Mikuláš

Piatok
Po popolcovej strede
17:30

Za zosnulých z rod. Bajtošovej a Valigurovej

17:30

+Vladimír Bartoš

Sobota
Po popolcovej strede
07:00

+Emília a Anton Bolf

Nedeľa
1. PÔSTNA NEDEĽA
08:00

+Peter, Ján, Anna, Ján a Martin

10:30

(priamy prenos)
+Anna a Ján Neupauer

08:00

+Marta Cvengrošová
(2 roky od úmrtia)

10:30

Za Boží ľud

09:15

Poďakovanie za 50 rokov Michaely

 • Adorácie budú tento týždeň v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:30, v Sp. Tomášovciach hodinu po sv. omši a v Arnutovciach tento týždeň adorácia nebude. Okrem toho budú dnešnú nedeľu popoludní otvorené kostoly: veriaci, ktorý dnešnú nedeľu navštívi Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Kostoly budú otvorené od 14:00 do 20:00.
 • Na Popolcovú stredu je deň prísneho pôstu a pokánia v celej Cirkvi, kedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a môžeme sa najesť tri razy, z toho raz dosýta.
 • Pobožnosti krížovej cesty budú bývať nasledovne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach v piatky o 17:00 a v nedele o 14:00, v Arnutovciach v stredy o 17:30 a v nedele o 15:00. Tento týždeň sa v piatok budú modliť členovia ružencového spoločenstva a v nedeľu kňazi.
 • Počas pôstu bude farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:30 na osobnú adoráciu a modlitbu.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Púť do Svätej zeme: ešte je voľných posledných 5 miest.
 • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
 • Výsledky volieb do FPR nájdete na nástenkách ako aj na farskej internetovej stránke. Najbližšie stretnutie novej FPR bude v piatok o 18:30 hod. na fare v Letanovciach
 • Zvonček z nedele 12. 2.:

  • Letanovce: 256,90 €
  • Spišsské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 97,67 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Jozefa Bartoša obetovala rodina na kostol 200 € a za zvonenie 20 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 € a na faru v Sp. Tomášovciach 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 30 €
  • Arnutovce: z krstu rod. Zavadová obetovala na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Petrás, Kacvinský, Marko, Urban, Baleja, Kubičár, Mlynár, Toporcer
  • Spišské Tomášovce: František Petrík, Ivan Valenčík, Miroslav Hudák, Zuzana Nebusová, Stanislav Kroščen z ul. Smrekovej 378
  • Arnutovce: Františka Surovcová a Anna Čurillová