Liturgické oznamy Zo dňa 26.02.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 1. pôstnej nedeli
07:00

+Mons. Štefan Sečka a +kňaz Štefan Javorský

18:00

+Mária, Anton, Štefánia a rodičia

Utorok
Po 1. pôstnej nedeli
18:00

+Katarína Neupauerová
(1. výročie)

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu Hricovú

Streda
Po 1. pôstnej nedeli
08:00

(v škole)
Za Mareka a za r. Jakubjakovú a Batunovú

18:00

+Ján, Helena, František a rodičia

Štvrtok
Po 1. pôstnej nedeli
18:00

+Matej, Kristína, Anna a Magdaléna

17:00

+František
(nedožitých 100 rokov)

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:30

+kňaz Jozef Cehuľa Pastorello
(125 rokov od narodenia)

17:30

+Magdaléna Hančáková

17:00

Za zdravie pre Katarínu

Sobota
Po 1. pôstnej nedeli
07:00

+Ján, Anna, František, Jozef, Emil a Michal

07:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa
2. PÔSTNA NEDEĽA
08:00

+Mária a Štefan Antolík, Mária a Štefan Dávid

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Milan, Jozef, Jozef, Jozef, Anna a Ján

10:30

+Jaroslav Kolcún a rodičia

09:15

Za zosnulých z rod. Čatlošovej a Eduarda

 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
 • Tento týždeň sú JARNÉ KÁNTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • V stredu bude vo farskom kostole v Letanovciach KAJÚCNA POBOŽNOSŤ o 18:00.
 • Sviatosť zmierenia v provpiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: každý deň od 19:00 do 20:00, vo štvrtok od 17:00 do sv. omše, v piatok od 15:00 do sv. omše
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 15:30 do sv. omše a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.

 • Pobožnosti krížovej cesty budú nasledovne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00, v Arnutovciach v stredu o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Tento týždeň sa v piatok budú modliť deti a mládež a v nedeľu manželia.

 • Na budúcu nedeľu po krížovej ceste pôjdeme požehnať obnovený kríž, ktorý sa nachádza v dedine oproti pošte.

 • Počas pôstu bude farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:00 na osobnú adoráciu a modlitbu.

 • Letanovce - v piatok je sv. omša obetovaná za +kňaza Jozefa Cehuľu Pastorella. Klub kresťanských seniorov v Letanovciach v spolupráci s farnosťou Vás pozýva na modlitbu sv. ruženca pri jeho hrobe o 16:15 hod. a potom na film zo slávnosti 100 r. narodenia Jozefa Cehuľu Pastorella, ktorá sa konala 3. 3. 1998, keď tu boli prítomní aj biskupi František Tondra a Eduard Kojnok. Film sa bude premietať v piatok po sv. omši v pastoračnom centre na fare.

 • Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Letanovciach o 6:00 a v Sp. Tomášovciach o 6:45.

 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Sp. Tomášovciach.

 • Zvonček z nedele 19. 2.:

  • Letanovce: 275,08 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 75,44 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 150 € a na kostol 20 €, bohuznámi obetovali na faru 100 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu bude zbierka na charitu.

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Brillová, Hricko, Šuba, Olejník, Uhrín, Trojan, Šefčík, Kacvinský
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: Miriam Mederyová a Katarína Adlerová