Liturgické oznamy Zo dňa 12.03.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 3. pôstnej nedeli
07:00

Za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre Alojza

18:00

+Janka Frankovičová

Utorok
Po 3. pôstnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 70 rokov Alžbety

17:00

+Ľudovít Gabčo
(10 rokov od úmrtia)

Streda
Po 3. pôstnej nedeli
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

Za členov ruže Veroniky Mederyovej

Štvrtok
Po 3. pôstnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 80 rokov Márie a za jej rodinu

17:00

+Peter Holečko

Piatok
Po 3. pôstnej nedeli
17:30

Za Božie požehnanie pre r. Milana, Mareka a Ľubomíra

17:30

+Ján Česla, Ján ml., Jaroslav a Ľuboslava Česlová

Sobota
Po 3. pôstnej nedeli
07:00

+rodičia Ján a Anna

Nedeľa
4. PÔSTNA NEDEĽA (LAETARE)
08:00

+kňaz Jozef Cehuľa

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Anna Kostelníková
(1. výročie)

10:30

+Jozef Gabčo (8 rokov od úmrtia) a za rodinu

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Tereštík, Gardošík a Irenu Goldyniakovú

 • Adorácie budú tento týždeň nasledovne: V Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok hodinu po sv. omši a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Slávnosť sv. Jozefa je preložená na nasledujúci pondelok 20. 3.
 • Pobožnosti krížovej cesty budú nasledovne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00, v Arnutovciach v stredu o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Tento týždeň sa v piatok budú modliť deti a mládež a v nedeľu muži.
 • Počas pôstu je farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:00 na osobnú adoráciu a modlitbu.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Sp. Tomášovciach.
 • Kajúcna pobožnosť bude v stredu o 19:00 vo farskom kostole v Letanovciach.
 • Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2023 /sobota/ o 9:45 hod. v kultúrnom dome v Letanovciach, po schôdzi aj s gulášom z diviny. Zároveň upozorňujeme ak sa hlavne starší podielnici nemôžu, alebo obávajú zúčastniť, aby splnomocnili buď osobu ktorej dôverujú, alebo poslali splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jozefovi Kramárovi.
 • Zvonček z nedele 5. 3.:

  • Letanovce: 254,23 €
  • Spišské Tomášovce: 250 €
  • Arnutovce: 46,35 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Jána Kišša obetovali na kostol 150 € + 20 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi obetovali na faru 50 € a na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na faru 50 €
  • Arnutovce: z pohrebu +Márie Mederiovej obetovali na kostol 200 € + 20 € za zvonenie, bohuznáma obetovala na kostol 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Turzak, Neupauer, Duboš, Chovancová, Kramár, Boka, Šefčík, Olejník
  • Spišské Tomášovce: Stanislav Škovira, Branislav Hamráček, Jozef Kašniar, Mária Kasanická, Stanislav Kroščen z ul. Smrekovej 378
  • Arnutovce: Katarína Mederiová a Helena Bukšárová