Liturgické oznamy Zo dňa 30.04.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Jozefa, robotníka, ľ. sp.
07:00

+Monika Oravcová

18:00

+Miroslav Bendík

Utorok
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
18:00

+Anna, Štefan, Martin a Peter

18:00

+Terézia Pechová

Streda
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sv.
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

14:00

(pohrebná)
+Mária Hamráčková

18:00

+Stanislav

Štvrtok
Sv. Floriána, mučeníka, ľ. sp.
18:00

+Agnesa, Ondrej, Milan a Agnesa

18:00

+Vojtech, Mária, Ján a Ondrej Semančík

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

Za zosnulých z r. Bartošovej a Petrásovej

17:00

Za zosnulých z r. Bednárovej

18:00

Poďakovanie za 50 rokov Silvie

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

+Vladimír Neupauer

07:30

+Ľudmila, Ján, Mária a Justína

Nedeľa
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

+Martin, Katarína, Vladimír a Ján

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Matúša

10:30

Za r. Bitšanskú a Porazikovú

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Mikolajovú, Jannovú a Sedláčkovú

 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Máj je mariánsky mesiac a preto sa vždy na začiatku sv. omše budeme modlievať loretánske litánie.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz), v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi), vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia
 • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude v Letanovciach o 6:00 a v Sp. Tomášovciach o 6:45.
 • Brigáda na fare bude vo štvrtok a v sobotu od 8:00 hod.
 • Spišské Tomášovce - Stretnutia pre chlapcov: Pozývame chlapcov od 7 rokov a vyššie (tiež miništrantov a tých, ktorí by chceli miništrovať) na stretnutia, ktoré budú bývať každú druhú sobotu o 10:00 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční najbližšiu sobotu 6. 5. o 10:00 hod. v kostole v Sp. Tomášovciach. Stretnutia bude viesť pán Milan Repko a keď sa bude dať, bude prítomný aj jeden z nás kňazov.
 • Zvonček z veľkonočnej nedele 23. 4.:

  • Letanovce: 260,98 €
  • Spišské Tomášovce: 225 €
  • Arnutovce: 66,89 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Michala Šarišského obetovala rodina na kostol 150 € + 20 € za zvonenie
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru: 2 x 50 €, bohuznámy obetoval na faru 50 € a na hostie 10 €, bohuznámi na faru 20 €, bohuznámi za zvonenie 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na hostie 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Slavkovský, Kubičár, Šavel, Novotná, Majerčák, Nemčíková, Bendík, Šarišská
  • Spišské Tomášovce: Jozef Pjontek, Marcel Hric, Marián Bartoš, František Knižka a Jaroslav Pecha z Brezovej 386
  • Arnutovce: rodina Solárovej Moniky