Liturgické oznamy Zo dňa 07.05.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 5. veľkonočnej nedeli
07:00

+František, Mária a Ján

18:00

+Eva Biacovská

Utorok
Po 5. veľkonočnej nedeli
18:00

Poďakovanie za dožitých 80 rokov Jolany Bartošovej

18:00

+Ján a Ľudmila

Streda
Po 5. veľkonočnej nedeli
07:00

Na úmysel kňaza

18:00

Za zosnulých z r. Lesňákovej

Štvrtok
Po 5. veľkonočnej nedeli
18:00

+Ján, Katarína Majcherová a deti

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Martina

Piatok
Po 5. veľkonočnej nedeli
17:00

+Michal a Anna

17:00

+Mária a Ján Kaščák

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľ. sp.
07:00

+Ján Martinko, Marián a Kamil Škabla

Nedeľa
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

+Cyril, Mária, Jaroslav a Jozef

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Eva
(nedožitých 65 rokov)

10:30

+Ľudovít, Ján a Rudolf Pecha

09:15

+Martin, Katarína, Viktória, Štefan a Mária

 • Adorácie budú ako zvyčajne v Letanovciach vo štvrtok hodinu po sv. omši a v Arnutovciach v stredu po sv. omši. V Sp. Tomášovciach tento týždeň adorácia nebude.
 • Na budúcu nedeľu pri druhej sv. omši majú naši hasiči slávnosť sv. Floriána, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Chceme sa poďakovať sv. Floriánovi za jeho pomoc a ochranu.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Sp. Tomášovciach.
 • Máj je mariánsky mesiac a preto sa vždy na začiatku sv. omše modlievame loretánske litánie.
 • Deň rodiny v našej farnosti: FPR pripravuje Deň rodiny, ktorý sa uskutoční dňa 10. 6. 2023 - 11. 6. 2023 (sobota a nedeľa). Jeho obsahom bude sv. omša za ochranu rodiny spolu s prednáškou, ktorú bude slúžiť vdp. Pavol Hudák, rôzne hry pre deti a rodiny, atrakcie, futbal otcov proti synom, guláš, na večer o 17:00 sú pozvané Lamačské chvály. V noci bude celonočná adorácia od 19:30 do 7:30, na ktorú pozývame celé rodiny. Program zakončíme v nedeľu modlitbou sv. ruženca a slávnostnou sv. omšou o 10:30. Bližší program bude aj na plagátoch a na farskej stránke.
 • Brigáda na fare bude v pondelok a stredu popoludní, v piatok a sobotu od 8:00 hod.
 • Zvonček z nedele 30. 4.:

  • Letanovce: 200,46 €
  • Spišské Tomášovce: ??? €
  • Arnutovce: 110,55 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na kňazský seminár:

  • Letanovce: 849,50 €
  • Spišské Tomášovce: ??? €
  • Arnutovce: 137,80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Márie Hamráčkovej obetovala rodina na kostol 200 € + 20 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na kostol 50 € bohuznámi na kostol 30 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámy obetoval na faru 150 €, bohuznáma obetovala na faru 200 € a na hostie 20 €, bohuznáma na faru 100 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, z ruže Anny Capákovej obetovali na kostol 50 €, bohuznáma na kostol 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Milodary na misie pán kaplána Štefana Belka: Ak niekto chce prispieť, pri vchodoch do kostola sú krabičky, kde je možnosť vhodiť svoj príspevok. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Urban, Olejník, Zemanová, Barabas, Kacvinský, Martinko, Vidiš, Longa
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: rodina Solárovej Moniky
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Michal Čuba, syn Michala a Emílie r. Ptákovej, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Kyjove č. 177 a Aneta Šoltísová, dcéra Miroslava a Janky r. Bendíkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Záhradná 439/47. (1x)