Liturgické oznamy Zo dňa 14.05.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 6. veľkonočnej nedeli
07:00

+Emília a Michal Antolík

18:00

+Ondrej a Katarína Šarišská

Utorok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., sp.
18:00

+Ján Zalibera
(nedožitých 89 rokov)

18:00

+Ján Kišš

Streda
Po 6. veľkonočnej nedeli Za úrodu
07:00

Za zosnulých z r. Gáborovej

18:00

Za Ľudmilu, Lenku, Jakuba a Dominiku

Štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok
08:00

(v škole)
Za Boží ľud

18:00

Poďakovanie za dožitých 50 rokov Márie

11:00

(školská)
+Peter Holečko

18:00

+František a Eduard

17:00

Za zosnulých rodičov a súrodencov z r. Švedovej

Piatok
Po 6. veľkonočnej nedeli
17:00

Poďakovanie za 85 rokov Jána Dulíka

17:00

Za zosnulých súrodencov Hojnošových

Sobota
Po 6. veľkonočnej nedeli
07:00

Za zosnulých z rod. Hatalovej

Nedeľa
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

+Anton Švirloch
(20 rokov od úmrtia)

10:30

(priamy prenos)
Za prvoprijímajúce deti

08:00

+František, Apolónia, Jozef, Margita a Jozef

10:30

Za prvoprijímajúce deti

09:15

Za Boží ľud

 • Adorácie tento týždeň nebudú.
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.
 • Biblické stretnutie tento týždeň nebude, keďže v našej farnosti máme budúcu nedeľu slávnosť prvého sv. prijímania v Letanovciach aj v Sp. Tomášovciach.
 • Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a rodičov budeme vysluhovať v sobotu: V Sp. Tomášovciach od 8:00 do 9:30 a v Letanovciach od 9:30 do 11:00 hod. Ostatných budeme spovedať počas týždňa pred svätými omšami.
 • Nácviky na prvé sv. prijímanie bude bývať v týždni po sv. omšiach a to nasledovne: v Letanovciach v pondelok, utorok, štvrtok a piatok a v Sp. Tomášovciach v utorok, štvrtok a piatok.
 • Máj je mariánsky mesiac a preto sa vždy na začiatku sv. omše modlievame loretánske litánie. Od piatku pripájame aj Novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Spišské Tomášovce: v sobotu o 10:00 bude stretnutie chlapcov v kostole. Pozývame všetkých chlapcov od 7 rokov nahor, ktorí majú záujem.
 • Brigáda na fare bude v pondelok a v piatok od 8:00 hod. Ďakujeme tým, ktorí boli pomôcť tento týždeň ako aj tým, ktorí varili obed.
 • Zvonček z nedele 7. 5.:

  • Letanovce: 225,56 €
  • Spišské Tomášovce: 200 €
  • Arnutovce: 94,40 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Jána Zaliberu obetovala rodina na kostol 200 € + 20 € za zvonenie, novomanželia Zvalení obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: členovia ružencového bratstva obetovali na faru 500 €, bohuznámi obetovali na faru 30 €
  • Arnutovce: z pohrebu +Vierky Valigurovej obetovali na kostol 30 € a za zvonenie 20 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: rodičia prvoprijímajúcich detí
  • Spišské Tomášovce: rodičia prvoprijímajúcich detí
  • Arnutovce: rodina Márie Solárovej
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Michal Čuba, syn Michala a Emílie r. Ptákovej, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Kyjove č. 177 a Aneta Šoltísová, dcéra Miroslava a Janky r. Bendíkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Záhradná 439/47. (2x)
  • Filip Stanislav, syn Vladimíra a Tatiany r. Maňakovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Novej Vsi, Fraňa Kráľa 2544/12 a Tamara Lahetová, dcéra Jána a Janky r. Miklasovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Slobody 155/23. (1x)