Liturgické oznamy Zo dňa 21.05.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 7. veľkonočnej nedeli
14:00

Za Božie požehnanie pre rod. Tekáčovú

18:00

+Ján, Terézia a Ján

18:00

Poďakovanie za 85 rokov života

07:00

Za členov ruže Anny Capákovej

Utorok
Po 7. veľkonočnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 80 rokov Františky

17:00

+Janka
(nedožitých 65 rokov)

Streda
Po 7. veľkonočnej nedeli - Za jednotu
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Koloman Pecha
(1. výročie)

Štvrtok
Po 7. veľkonočnej nedeli
18:00

Za Božie požehnanie pre Valériu

18:00

Poďakovanie za 62 rokov manželstva

Piatok
Sv. Filipa Neriho, kňaza, sp.
15:00

Za ženícha a nevestu

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Hrickovú

17:00

Poďakovanie za 5 rokov manželstva

Sobota
Po 7. veľkonočnej nedeli - Za duchovné povolania
13:00

(Strelník)
Za prvoprijímajúce deti

18:00

(vigília)
Za r. Korenkovú

Nedeľa
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
08:00

+Mária Novotná
(1. výročie)

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Katarína, Terézia a Mikuláš

10:30

+Roman Gabčo
(nedožitých 50 rokov)

09:15

Za zosnulých rodičov a súrodencov z r. Mederyovej

 • Adorácie tento týždeň budú v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši moderované a pozývame na ne zvlášť prvoprijímajúce deti a ich rodičov. V Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Tento týždeň máme letné kántrové dni a to v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu a za duchovné povolania.
 • Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na speve hymnu Veni creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Biblické stretnutie tento týždeň nebude.
 • Máj je mariánsky mesiac a preto sa vždy na začiatku sv. omše modlievame loretánske litánie. Od piatku pripájame aj Novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Brigáda na fare bude dopoludnia v pondelok, piatok a sobotu od 8:00 hod.
 • Zvonček z nedele 14. 5.:

  • Letanovce: 256,07 €
  • Spišské Tomášovce: 225 €
  • Arnutovce: 53,20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstu obetovala rodina Kacvinská na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €, za zvonenie obetovala r. Tkáčová 20 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 200 €, bohuznámi na faru 100 €
  • Arnutovce: z pohrebu +Vierky Valigurovej obetovali na kostol 30 € a za zvonenie 20 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Dlugošová, Kubičár, Jančiga, Šefčík, Vronč, Lesňak, Bendik, Garnek
  • Spišské Tomášovce: Františka Kiššová, Anna Andrašiková, Darina Kačmariková, Mária Šašová, Jozef Gábor z Brezovej 363
  • Arnutovce: rodina Anny Čatlošovej
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Michal Čuba, syn Michala a Emílie r. Ptákovej, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Kyjove č. 177 a Aneta Šoltísová, dcéra Miroslava a Janky r. Bendíkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Záhradná 439/47. (3x)
   • Filip Stanislav, syn Vladimíra a Tatiany r. Maňakovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Novej Vsi, Fraňa Kráľa 2544/12 a Tamara Lahetová, dcéra Jána a Janky r. Miklasovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Slobody 155/23. (2x)
   • Michal Britaňák, syn Michala a Jany r. Kupkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Patrícia Krišáková, dcéra Jána a Martiny r. Križalkovičovej, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca vo Veľkej Lesnej. (1x)