Liturgické oznamy Zo dňa 28.05.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sp.
18:00

+Peter a Mária
(15 rokov od úmrtia)

18:00

+Ján, Helena a Stanislav Sedláčko

Utorok
8. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján Kubičár a Anna

18:00

+Magdaléna Hančáková
(1. výročie)

Streda
8. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Mária Mederiová

Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza, sv.
18:00

+Pavol
(nedožitých 60 rokov)

18:00

+Silvia Oravcová
(nedožitých 48 rokov)

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

+Margita, Veronika a Jozef Šefčík

17:00

Za Gizelu, Ľudovíta a Petra Gabča

18:00

+Miroslav Bendík

Sobota
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, muč., sp.
14:00

Za ženícha a nevestu

07:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu Gallikovú

Nedeľa
DEVIATA NEDEĽA
08:00

+Ján Šefčík, Ján a Terézia

10:30

(priamy prenos)
+Mária (30 rokov od úmrtia), Ján, Anton a Štefan

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Bitšanskú a Porazíkovú

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Ján, Helena, František a ich rodičia

 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
 • Adorácia rodín za rodinu – rodiny, ktoré majú záujem o adoráciu na deň rodiny prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam vzadu na stolíku. Adorácia bude v noci 10. - 11. júna od 19:30 do 7:30 vo farskom kostole.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok do 16:30 do sv . omše (2 kňazi) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše.

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia

 • Program na Deň rodiny nájdete na plagátoch aj na farskej internetovej stránke.

 • Vo štvrtok o 19:00 bude stretnutie FPR na fare v Letanovciach.

 • Biblické stretnutie bude tento týždeň v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.

 • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude v Sp. Tomášovciach ráno o 6:45.

 • Brigáda na fare bude v pondelok, piatok a sobotu od 8:00 hod. Ďakujeme tým, ktorí tento týždeň boli pomôcť ako aj ženám, ktoré varili.

 • Zvonček z nedele 21. 5.:

  • Letanovce: 281,65 €
  • Spišské Tomášovce: 190 €
  • Arnutovce: 49 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: prvoprijímajúce deti obetovali na kostol 60 €, rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 100 €, z pohrebu rodina Tekáčová obetovala na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na faru 100 € a na kostol 50 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na Deň rodiny 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na katolícke masmédiá:

  • Letanovce: 711,40 €
  • Spišské Tomášovce: 330 €
  • Arnutovce: 81,20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Mistrík, Mušuta, Olejník, Šmelko, Slebodník, Hric, Hanzely, Štefko
  • Spišské Tomášovce: Ľudmila Dubňanská, Iveta Dobranská, Zuzana Kacvinská, Katarína Bendíková, Vladíimír Pecha z ul. Brezovej 364
  • Arnutovce: rodina Ondirková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Filip Stanislav, syn Vladimíra a Tatiany r. Maňakovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Novej Vsi, Fraňa Kráľa 2544/12 a Tamara Lahetová, dcéra Jána a Janky r. Miklasovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Slobody 155/23. (3x)
   • Michal Britaňák, syn Michala a Jany r. Kupkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Patrícia Krišáková, dcéra Jána a Martiny r. Križalkovičovej, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca vo Veľkej Lesnej. (2x)