Liturgické oznamy Zo dňa 13.08.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Maximiliána Máriu Kolebeho, kňaza a muč., sp.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

18:00

+Vierka Valigurová

Utorok
NANEBOVZATIE PREBL. PANNY MÁRIE, sl.
18:00

+Mária, Ján, František a Michal Kubičár

17:00

Za + z rod. Kostelníkovej, za zaťov a Vierku

18:00

Za Boží ľud

Streda
19. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján Martinko
(nedožitých 87 rokov)

18:00

+Anna a Ondrej Plačko a Martin

Štvrtok
19. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján, Mária, Mária, Ján, František a Michal

17:00

+Veronika Balážová
(3 roky od úmrtia)

Piatok
Sv. Heleny, ľ. sp.
15:00

Za ženícha a nevestu

18:00

+Agnesa, Jozef a Jozef Bajtoš

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
18:00

+Agnesa, Ján, Monika a František Lačný

Nedeľa
DVADSIATA NEDEĽA
08:00

(priamy prenos)
+Ondrej a Helena

08:00

+Martin, Milan a Ondrej

10:30

+Zdena, Margita a Koloman

10:30

Odpustová Slávnosť
Poďakovanie za 87 rokov Kataríny

 • Brigáda na fare bude každý deň, okrem utorka od 8:00 hod. Ďakujeme všetkým za pomoc so stavbou fary v tomto týždni.
 • V utorok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri sv. omšiach požehnanie bylín a kvetov.
 • Arnutovce: Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou budeme vysluhovať v pondelok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 16:30 do sv. omše.
 • Odpustová slávnosť v Arnutovciach bude v nedeľu o 10:30. Pozvaným hosťom je páter Artur zo Smižian.
 • Deň Slovenských hôr na Kláštorisku bude v nedeľu 27. 8. Slávnostná sv. omša začne o 11:00 hod. Pozvaným hosťom je bývalý rektor kňazského seminára Mons. Jozef Jarab.
 • Zvonček z nedele 6. 8.:

  • Letanovce: 296,55 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 54,15 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na hostie 20 €, bohuznámi obetoval na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 200 €, na kostol 20 € a na hostie 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Trojan, Šefčík, Kocur, Kacvinský, Neupauer, Jochmanová, Kubičárová, Šuba
  • Spišské Tomášovce: Jozef Galovič, Katarína Štrauchová, Helena Vikiszalyová, Marta Orlovská a Iveta Pechová z ul. Dubovej 310
  • Arnutovce: Miriam Mederyová a Katarína Adlerová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Ján Remiáš, syn Jána a Márie r. Majcherovej, narodený v Levoči, bývajúci v Spišskom Štvrtku, Ul. ČSĽA 6/6 a Monika Barabasová, dcéra +Petra Kataríny r. Kunovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Ul. Malá 471/1. (3x)