Liturgické oznamy Zo dňa 20.08.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Pia X., pápeža, sp.
07:00

Za rodinu Jána Dulíka

18:00

+Miloš a Mária

Utorok
Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, sp.
18:00

Za rodinu Melinovú

18:00

+Beáta Gondová

Streda
20. týždňa v cezročnom období
07:00

+Eduard

18:00

+Katarína a Albert Šmelko

Štvrtok
SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sv.
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Bartoš, Grečko, Lesňák a Bajtoš

18:00

Poďakovanie za 50 rokov Petra

Piatok
20. týždňa v cezročnom období
17:00

Za Božie požehnanie a milosti pre Beátu a jej rodinu

17:00

+Martin Frankovič

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Ján, Terézia a Ján

Nedeľa
DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
07:30

+Pavol a Justína

11:00

(Kláštorisko)
Za Boží ľud

08:00

+Mária Kostelníková

08:30

+Helena a Jozef Medery

 • Brigáda na fare bude každý deň od 8:00 hod. Ďakujeme všetkým za pomoc so stavbou fary v tomto týždni.
 • Deň Slovenských hôr na Kláštorisku bude v nedeľu 27. 8. Slávnostná sv. omša začne o 11:00 hod. Pozvaným hosťom je bývalý rektor kňazského seminára Mons. Jozef Jarab.
 • Zvonček z nedele 13. 8.:

  • Letanovce: 294,95 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 68,55 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: rodina Chovanová obetovala na faru 1000 €, bohuznámi obetovali na faru 40 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Dravecký, Snopko, Kostelníková, Goč, Turzak, Neupauer, Duboš, Chovancová
  • Spišské Tomášovce: Anna Knuteľová, Janka Compeľová, Štefan Valuš, Anna Akšteinerová, Helena Pušková z ul. Dubovej 311
  • Arnutovce: Silvia Hrubiznová a Alena Gazdurová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Jozef Tarbaj, syn Jozefa a Emílie r. Širilovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, Ružová 5 a Martina Bajtošová, dcéra Mareka a Anny r. Murárovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Smižianska 183/47. (1x)