Liturgické oznamy Zo dňa 27.08.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
07:00

+Margita a František Morihlatko

18:00

+Ján a František Šmelko

Utorok
Mučenícka smrť. Sv. Jána Krstiteľa, sp.
18:00

Za Božie požehanie a Božiu pomoc pre Ivanku s rodinou

18:00

+Ján Kišš

Streda
21. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján Dzurenda

18:00

+Koloman Pecha

Štvrtok
21. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján, Mária a Ladislav Toporcer

18:00

+Filip a Justína

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

+Ján Petrek
(25 rokov od úmrtia)

17:00

+Ján, Mária a syn Ján Kupčík

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

Za zosnulých z r. Hanzelyovej

07:30

+Mária Kačmariková
(2 roky od úmrtia)

Nedeľa
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
08:00

+Peter, Ján, Anna, Ján a Martin

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Zuzana Bartošová
(1. výročie)

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela
(50 rokov života)

09:15

+Bohuš a Anton
(1. výročie)

 • Brigáda na fare bude každý deň od 8:00 hod., okrem štvrtku a piatku. Ďakujeme všetkým za pomoc so stavbou fary v tomto týždni.
 • Slávnostné otvorenie nového školského roku 2023/2024 na našich cirkevných školách sa uskutoční v pondelok 4. 9. Začíname sv. omšami VENI SANCTE: v Letanovciach o 8:30 hod. a v Sp. Tomášovciach o 9:00 hod. Prosíme prvákov, aby si doniesli aj školské tašky na požehnanie.
 • Budúcu nedeľu sa po sv. omšiach vo farskom kostole v Letanovciach uskutoční koncert speváčky Nadi z Bieloruska, ktorú na organe bude doprevádzať jej priateľka z Poľska.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok do 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. (2 kňazi) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše.

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia

 • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude ako zvyčajne: v Letanovciach o 6:00 a v Sp. Tomášovciach o 6:45.

 • Zvonček z nedele 13. 8.:

  • Letanovce: 255,80 €
  • Spišské Tomášovce: 235 €
  • Arnutovce: 192,55 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Ján Remiáš a Monika r. Barabasová obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: z krstu rodina Zajacová obetovala na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na faru 30 €, bohuznámi na faru 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu sa bude konať ZBIERKA NA DKÚ.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Kramár, Boka, Šefčík, Olejník, Černá, Sarňák, Fábry, Kramár
  • Spišské Tomášovce: Peter Kačmárik, Mária Bartošová, Vincent Bartoš, Júlia Simoniková, Tibor Pecha z ul. Dubovej 312
  • Arnutovce: Katarína Mederiová a Helena Bukšarová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Jozef Tarbaj, syn Jozefa a Emílie r. Širilovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, Ružová 5 a Martina Bajtošová, dcéra Mareka a Anny r. Murárovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Smižianska 183/47. (2x)
   • Jozef Kubala, syn Jozefa a Ivety r. Kostelníkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Veronika Pavláková, dcéra Jaroslava a Světlany r. Sekničkovej, narodená v Krompachoch, bývajúcav Sp. Vlachoch. (1x)

POĎAKOVANIE

Vyslovujeme čo najsrdečnejšie Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí aj tohto roku prispeli k peknému a slávnostnému priebehu nášho Dňa slovenských hôr: kostolníčkam, miništrantom, kantorom a speváckemu zboru z celej farnosti, naším technikom, tetám, ktoré sa predmodlievajú ruženec, tým, ktorí prišli v krojoch a udržiavajú tak naše tradície, tým, ktorí sa postarali o výzdobu, upratanie, pokosenie a prípravu areálu, predsedovi a členom Urbáru v Letanovciach, družstvu Letanovce a dobrovoľnému hasičskému zboru v Letanovciach. Ďakujeme za spoluprácu pri príprave tohto podujatia aj obci Letanovce na čele s p. starostom Slavomírom Zahornadským, všetkým členom kultúrnej komisie a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.