Liturgické oznamy Zo dňa 03.09.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
22. týždňa v cezročnom období - Začiatok školského roka
08:30

(Veni sancte)
Za žiakov a učiteľov

09:00

(Veni sancte)
Za žiakov a učiteľov

18:00

+Vierka Valigurová

Utorok
22. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Marianku a jej rodinu

18:00

+Jozef Pitoňák
(1. výročie)

Streda
22. týždňa v cezročnom období
07:00

+Pavol a Justína

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku Solárovú (60 rokov)

Štvrtok
Svätých košických mučeníkov, sp.
18:00

Za zosnulých z r. Dulíkovej a Polákovej

17:00

+Emil Gabčo

Piatok
Narodenie preblahoslavenej Panny Márie, sv.
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Toporcerovú a za rodinu

17:00

Poďakovanie za 50 rokov Martiny Kačmarikovej

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

Za zosnulých z rod. Morihlatkovej

15:00

(Za ženícha a nevestu)

Nedeľa
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a Katarínu

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+z rod. Pjontekovej: Katarína a Štefan, Jozef, Štefan

10:30

+Cecília a Milan Kramár

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Simonu Bučákovú

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 na našich cirkevných školách sa uskutoční v pondelok 4. 9. Začíname sv. omšami VENI SANCTE: v Letanovciach o 8:30 hod. a v Sp. Tomášovciach o 9:00 hod. Prosíme prvákov, aby si doniesli aj školské tašky na požehnanie.
 • Cirkevná ZŠ Povýšenia Sv. Kríža v Smižanoch, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 začína taktiež v pondelok 4. 9. a ro sv. omšou o 8:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch.
 • Cirkevná základná škola J. Sklenára v Letanovciach Vás zároveň pozýva na program Zabudnutí susedia, ktorí sa uskutoční v piatok 8. 9. a začína o 10:00 v škole. Treba prísť aspoň 15 minút skôr. Program sa zaoberá holokaustom, rasovou diskrimináciou a podobnými témami.
 • Dnešnú nedeľu sa vo farskom kostole po sv. omšiach uskutoční koncert speváčky Nadi z Bieloruska a jej priateľky organistky z Poľska. Na koncert je možné dobrovoľne prispieť pri vchodoch do kostola, pričom dnešnú nedeľu nebude v Letanovciach zvonček.
 • Pozývame všetkých veriacich našej farnosti k piatkovému pôstu o chlebe a vode. Tento pôst chceme obetovať za misie a púť do Sv. zeme.
 • Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok od 10:30 a potom vo štvrtok a sobotu od 8:00 hod. Ďakujeme všetkým za pomoc so stavbou fary v tomto týždni.
 • Aj v tomto roku budú v piatok bývať sv. omše za účasti detí a mládeže a to v Letanovciach aj v Sp. Tomášovciach, na ktoré Vás srdečne pozývame. Začíname najbližší piatok o 17:00 hod.
 • Spišské Tomášovce: Pozývame miništrantov, ale aj ostatných chlapcov od 7 rokov na stretká, ktoré budú bývať v soboty v kostole alebo v pastoračnom centre (bývalej škôlke). Najbližšie stretko bude v sobotu o 10:30 v kostole v Sp. Tomášovciach.
 • Arnutovce: Pozývame na brigádu v kostole v Arnutovciach, aby sme dali dole drevený obklad a urobili ostatné potrebné práce. Brigáda bude tento týždeň v utorok, stredu a piatok od 8:00 hod.
 • Zvonček z nedele 27. 8.:

  • Letanovce: 123 €
  • Spišské Tomášovce: 114 €
  • Arnutovce: 51 €
  • Kláštorisko: 993,93 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznámi na kostol 100 € a bohuznámi 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €, bohuznámi na faru 100 €, bohuznámi na faru 30 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 € a bohuznámi 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na DKÚ.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Rusnak, Kacvinský, Marko, Neupauer, Kramarová, Kubičárová, Podolinský, Matz
  • Spišské Tomášovce: Mária Lipajová, Katarína Česlová, Marcel Butvin, Janka Mišendová, Helena Pechová Pecha z ul. Dubovej 313
  • Arnutovce: Lenka Roxerová a Katarína Zavadová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Jozef Tarbaj, syn Jozefa a Emílie r. Širilovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, Ružová 5 a Martina Bajtošová, dcéra Mareka a Anny r. Murárovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Smižianska 183/47. (3x)
   • Jozef Kubala, syn Jozefa a Ivety r. Kostelníkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Veronika Pavláková, dcéra Jaroslava a Světlany r. Sekničkovej, narodená v Krompachoch, bývajúcav Sp. Vlachoch. (2x)
   • Rastislav Štrauch, syn Milana a Jarmily r. Štrauchovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Novej Vsi, Tkáčska 2720/11 a Patrícia Vernarská, dcéra Miroslava a Marty r. Šoltísovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Slov. raja 34/32. (1x)