Liturgické oznamy Zo dňa 10.09.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
23. týždňa v cezročnom období
07:00

+Katarína a Martin Neupauer

Utorok
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľ. sp.
18:00

Za pútnikov do Lúrd

18:00

+Ján a Peter Novotný

Streda
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa C., sp.
07:00

+Mária Hamráčková
(z ruž. spoločenstva)

18:00

+Miroslav Bendík

Štvrtok
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, sv.
09:00

(v škole)
Za Božie požehnanie pre našu cirkevnú školu

18:00

+Peter Barabas

18:00

+Peter

17:00

+Jozef, Mária, Štefan, Anna a Justína

Piatok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, sl.
08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Fiflíkovú

08:00

Za zosnulých z r. Korbovej a Kolcúnovej

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Pacigovú a Jezerčákovú

Sobota
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, sp.
07:00

+Ľudmila Olejníková
(1. výročie)

Nedeľa
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
08:00

Za zosnulých z r. Dzurendovej

10:30

(priamy prenos)
+Ján Šmelko a Ján Slebodník

08:00

+Ján, Helena a Mária

10:30

Za Boží ľud

09:15

Za Boží ľud

 • Adorície budú tento týždeň v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 hod. a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod. Obetujeme ich za misie a púť do Sv. Zeme.
 • Cirkevná základná škola J. Sklenára v Letanovciach a farnosť Letanovce Vás srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa uskutoční v cirkevnej škole vo štvrtok o 9:00 hod.
 • Brigáda na fare bude tento týždeň v sobotu od 8:00 hod. Ďakujeme všetkým za pomoc so stavbou fary v tomto týždni.
 • Arnutovce: Pozývame na brigádu v kostole v Arnutovciach, aby sme pokračovali v začatých prácach. Tento týždeň by sme chceli dokončiť jemnú omietku. Brigáda bude v pondelok od 10:00 hod.
 • V piatok 15. 9. pozývame mládež a rodiny na púť do Butkova. Odchádzame od fary o 9:00 hod. Prosíme záujemcov, aby dali o sebe vedieť najneskôr do stredy.
 • Zvonček z nedele 3. 9.:

  • Letanovce: ---
  • Spišské Tomášovce: ... €
  • Arnutovce: 87 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka NA DKÚ:

  • Letanovce: 388,75 €
  • Spišské Tomášovce: 340 €
  • Arnutovce: 93,40 €
 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 150 € a na kostol 50 €, bohuznámi na faru 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Kramár, Knižka, Kladná, Kubičár, Podolinský, Bendík, Kukura, Franko
  • Spišské Tomášovce: Michal Bartoš, Milan Paľuch, Slavomíra Gánovská, Cyril Melega, Martin Pecha z ul. Dubovej 314
  • Arnutovce: rodina Tereštíková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Jozef Kubala, syn Jozefa a Ivety r. Kostelníkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Veronika Pavláková, dcéra Jaroslava a Světlany r. Sekničkovej, narodená v Krompachoch, bývajúcav Sp. Vlachoch. (3x)
   • Rastislav Štrauch, syn Milana a Jarmily r. Štrauchovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Novej Vsi, Tkáčska 2720/11 a Patrícia Vernarská, dcéra Miroslava a Marty r. Šoltísovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Slov. raja 34/32. (2x)