Liturgické oznamy Zo dňa 15.10.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
28. týždňa v cezročnom období
07:00

+Mária Čopianová
(nedožitých 100 rokov)

18:00

Za rod. Šmelkovú

Utorok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp.
18:00

+Ján a Mária, Mária, Ján a František

18:00

Za členov ruž. bratstva

Streda
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sv.
08:00

Za našich seniorov

18:00

+Mária, Janka, Margita a Eva

Štvrtok
28. týždňa v cezročnom období
18:00

+Štefan, Mária, Kamil a Dáša

18:00

+Agnesa a Štefan (nedožitých 90 rokov)

Piatok
28. týždňa v cezročnom období
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Bonkovú

17:00

Poďakovanie za 78 rokov Gizely Gabčovej

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Martin, Mária a Anton

Nedeľa
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA
11:00

(úvodná misijná - priamy prenos)
Za Boží ľud

07:30

(úvodná misijná)
Na úmysel kňaza

10:30

(úvodná misijná)
+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján

09:00

(úvodná misijná)
Za r. Jozefa, Petra, Martina a Anny

 • Adorácie tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši. Obetujeme ich za misie v našej farnosti.
 • Milión detí sa modlí ruženec - Aj tento rok Vás pozývame k zapojeniu sa do celosvetovej duchovnej akcie Milión detí sa modlí ruženec, dňa 18. októbra. Modliť sa možno v rodine s deťmi, v školách alebo v kostole. Tohtoročnú modlitbu sv. ruženca obetujeme za jednotu a mier. Pozývame všetky deti na modlitbu sv. ruženca v stredu o 18:00 v kostole pred Sviatosťou Oltárnou. Pripojiť sa samozrejme môže ktokoľvek ďalší.
 • Sväté misie: od 22. 10. do 29. 10. sa konajú v našej farnosti ľudové (sväté) misie. Celý program nájdete na plagátoch na výveske, ako aj v letákoch, ktoré sme rozdávali do domácnosti. Veľmi Vás povzbudzujeme k horlivej účasti na misiách a vyprosujeme od milosrdného Pána Boha, aby priniesli čo najhojnejšie ovocie pre našu farnosť a každého z nás.
 • Púť do Sv. zeme: vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne v Izraeli, všetky októbrové lety boli zrušené, čo bude ďalej sa uvidí, ale je veľmi pravdepodobné, že púť bude odložená na neurčito. Samozrejme, že Vás budeme o všetkom priebežne informovať.
 • Arnutovce: Chceme vysloviť srdečné Pán Boh zaplať veriacim z Arnutoviec, všetkým dobrovoľníkom, ktorí tento týždeň boli pomôcť.
 • Zvonček z nedele 8. 10.:

  • Letanovce: 328,75 €
  • Spišské Tomášovce: 220 €
  • Arnutovce: 52,55 € + zbierka na kostol 850 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na hostie 50 €, ružencové bratstvo obetovalo na misie 300 €
  • Spišské Tomášovce: z krstu obetovali rodina Hojnošová 100 €, rodina Štrauchová 100 € a rodina Pechová 20 €
  • Arnutovce: bohuznáma rodina obetovala na kostol 600 €

  Pán Boh zaplať!

 • Budúca nedeľa je misijnou nedeľou a koná sa pri nej zbierka na misie. Na koniec ľudových misií 29. 10. sa bude konať zbierka pre misionárov, ktorí budú viesť misie v našej farnosti.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Kubičár, Kovács, Slavkovský, Kubičár, Šavel, Puklušová, Novotná, Majerčák
  • Spišské Tomášovce: Martin Gburik, Matúš Vernarský, František Petrík, Ivan Valenčík, Ľudovít Pecha z ul. Dubovej 319
  • Arnutovce: rodina Márie Solárovej