Liturgické oznamy Zo dňa 29.10.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
30. týždňa v cezročnom období
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie

18:00

+Ján, Helena a Stanislav Sedláčko

Utorok
30. týždňa v cezročnom období
18:00

+Mária, Martin a Michal

18:00

+Ján, Miroslav, Stanislav a Peter Gabčo

Streda
VŠETKÝCH SVÄTÝCH, sl. prikázaný sviatok
08:00
10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+František Vernarský

10:30

+Mária Gabčová

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

Štvrtok
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
08:00

(v škole)
Za všetkých zosnulých

18:00

Na úmysel Sv. Otca

11:00

(školská)
Za všetkých zosnulých

17:00

Na úmysel Sv. Otca

18:30

+Martin Lipaj
(1. výročie)

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

+Justína a Štefan

17:00

+Jozef Kacvinský

18:00

+Jozef, Justína, Jozef a Ondrej

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

+Martin, Mária a Anton

07:30

Za Božie požehnanie pre našich duchovných otcov

Nedeľa
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
08:00

Poďakovanie za 18 rokov Jakuba

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 40 rokov Evy

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Michal, Štefan, Stanislav a Soňa Pechová

09:15

Za Jána, Teréziu, Ladislava a Miladu

 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok a sobotu.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Sviatosť zmierenia v pvopiatkovom týždni: budeme spovedať hodinu pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
 • Letanovce: Odpustová slávnosť Všetkých svätých bude 1. 11. o 10:30. Pozvaným hosťom a hlavným celebrantom je páter Vladimír Peklanský.
 • Odpustky - Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
 • Pobožnosti na cintorínoch budú 1. 11. v Letanovciach a Arnutovciach o 15:00 hod. a v Sp. Tomášovciach o 15:30 hod. Na cintorín pôjdeme aj vo štvrtok po sv. omšiach.
 • Sviečka za nenarodené deti - Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom.
 • Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Letanovciach o 6:00 hod. a v Sp. Tomášovciach o 6:45 hod.
 • Pozývame Vás: odpustová slávnosť sv. Martina v Sp. Kapitule - 11. 11. a 12. 11., víkendová oáza pre bezdetných manželov - 17. - 19. nov., Dekanátne stretnutie mládeže - 25. 11., manželské rekolekcie - 24. - 26. 11. duchovná obnova pre otcov - 1. - 3. 12. (viď plagáty na nástenke)
 • Púť do Sv. zeme: ohľadom tejto púte sa stretneme v kostole v Letanovciach v piatok 3. 11. po druhej sv. omši.
 • Zvonček z nedele 22. 10.:

  • Letanovce: 222,52 €
  • Spišské Tomášovce: 170 €
  • Arnutovce: 129,30 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na misie:

  • Letanovce: 866,60 €
  • Spišské Tomášovce: 450 €
  • Arnutovce: 284,70 €

  Spolu: 1601,30 €
  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Anny Martinovej obetovala rodina na kostol 300 € + 20 € za zvonenie, z pohrebu +Štefana Podolinského obetovala rodina 250 € + 20 € za zvonenie
  • Spišské Tomášovce: členovia ružencového bratstva obetovali na misie 200 €, bohuznámi obetovali na faru 30 €, bohuznámi obetoval na hostie 15 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 200 €

  Pán Boh zaplať!

 • Pri odpustovej slávnosti bude aj ODPUSTOVÁ OFFERA. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši): Kacvinský, Martinko, Vidíš, Longa, Dlugošová, Lubičár, Garnek, Šefčík
  • Spišské Tomášovce: Anna Knuteľová, Ján Hojnoš, Jana Stanislavová, Jana Kunová, Dušan Gabčo z ul. Dubovej 321
  • Arnutovce: Anna Pagáčová a Alžbeta Fiflíková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Eduard Urban, syn Eduarda a Marty r. Olejníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach, Ul. Školská 56/18 a Veronika Palenčárová, dcéra Jána a Márie r. Reichelovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Krompachoch, Ul. Robotnícka 809/31. (3x).

POĎAKOVANIE

Zo srdca ďakujeme a vyslovujeme obrovské PÁN BOH ZAPLAŤ našim drahým misionárom Petrovi a Leonardovi, ktorí nás tento týždeň sprevádzali svätými misiami. Bol to krásny a požehnaný čas, boli to dni, v ktorých nám Pán Boh daroval nesmierne veľa milostí. Ďakujeme aj Vám, drahí veriaci, ktorí ste tieto misie pochopili a prijali ako veľkú príležitosť a vložili ste sa do nich, nakoľko ste len mohli. Veríme, že ste načerpali veľa milostí a že ste novými ľuďmi naplnenými Božím duchom, dobrom a láskou.