Liturgické oznamy Zo dňa 05.11.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
31. týždňa v cezročnom období
07:00

+Jozef Bartoš

18:00

+František a Miroslav

Utorok
31. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján Šmelko
(25 rokov od úmrtia)

17:00

+Justína Bartošová, Oľga a Štefan Nemec

Streda
31. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján Martinko, Marián a Kamil Škabla

18:00

+Mária Mederiová

Štvrtok
Výročie posviacky lateránskej baziliky, sv.
18:00

+Peter Majerčák a Marcel Kormaník

18:00

+Milan Oravec a Silvia

Piatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža, sp.
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina
(80 rokov života)

18:00

+Martin Frankovič

Sobota
Sv. Martina z Tours, sv.
07:00

+Mária Májovská

Nedeľa
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
08:00

+Tibor
(nedožitých 80 rokov)

10:30

(priamy prenos)
+Jozef Brandobur
(4 roky od úmrtia)

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

10:30

+Žaneta, Miroslav, Braňo, Mária a Gejza

09:15

Za Boží ľud

 • Adorácie budú tento týždeň budú nasledovne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:30. V Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare tento týždeň bude vo štvrtok a piatok. Vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať p. Marekovi Bajtošovi za okná a dvere na fare, za pomoc čo sa týka práce a aj ceny.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v pastoračnom centre v Sp. Tomášovciach.
 • Zasadnutie FPR bude v sobotu o 18:00 hod. na fare v Letanovciach.
 • Odpustky - Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
 • Pozývame vás: odpustová slávnosť sv. Martina v Sp. Kapitule - 11. 11. a 12. 11., víkendová oáza pre bezdetných manželov - 17. - 19. nov., Púť Rómov do Svätyne Božieho milosrdenstva - 19. 11. popoludní, Dekanátne stretnutie mládeže - 25. 11., manželské rekolekcie - 24. - 26. 11. duchovná obnova pre otcov - 1. - 3. 12. (viď plagáty na nástenke)
 • V sobotu dňa 11. novembra 2023 o 11.00 hod. sa na historickom cintoríne v Kežmarku uskutoční spomienka na obete vojnových konfliktov a vojakov padlých v 1. svetovej vojne. Súčasťou spomienky je aj symbolické zvonenie zvonov na celom svete. Diecézny biskup vyjadril podporu tejto aktivite a prosí, ak to uznáte za vhodné, aby sa v tento deň (11. 11.) o 11-tej hodine a 11-tej minúte v dĺžke trvania 5 minút rozozvučali zvony aj v našej diecéze.
 • Vo štvrtok dňa 9. novembra 2023 sa v Cirkvi slávi sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky v Ríme. V tento deň sa udeľujú úplné odpustky veriacemu, ktorý sa počas návštevy katedrálneho kostola nábožne pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš), Vyznanie viery a splní ostatné základné podmienky pre získanie odpustkov. Z tohto dôvodu bude otvorená Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí od poludnia 12.00 hod. do večera 18.00 hod.
 • Zvonček z nedele 29. 10.:

  • Letanovce: 351,25 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 97,15 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z nedele 1. 11.:

  • Letanovce: 325,50 €
  • Spišské Tomášovce: 190 €
  • Arnutovce: 82,12 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 50,- eur, bohuznámi obetovali na hostie 20 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 € a na hostie 20 e, bohuznáma obetovala na faru 3000 € a na kostol 500 €, bohuznámi na kostol 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 10 €, z krstu r. Bučáková obetovala 120 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši): Vronč, Lesňák, Lesňák, Mistrík, Mušuta, Olejník, Šmelko, Slebodník
  • Spišské Tomášovce: Michal Furín, Tomáš Stašik, Stanislav Škovira, Jozef Kašniar Dušan Gabčo z ul. Dubovej 322
  • Arnutovce: Katarína Hrubiznová a Eva Majcherová