Liturgické oznamy Zo dňa 12.11.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
32. týždňa v cezročnom období
07:00

+Alojz Poljak

18:00

+Anna a Ján Biacovský, Janka Frankovičová

Utorok
32. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján, Margita a Ján Šefčík

18:00

+Michal, Helena a Anna

Streda
32. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

Na úmysel kňaza

Štvrtok
32. týždňa v cezročnom období
18:00

+Štefan, Anna a Martin (2 roky od úmrtia)

18:00

Poďakovanie za 70 rokov Boženy Bartošovej

Piatok
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, sp.
17:00

+Stanislav a starí rodičia

17:00

+Margita Morihladková a jej manžel

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

Poďakovanie za 50 rokov Ľubomíra

Nedeľa
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA
08:00

Za zosnulých z r. Hatalovej

10:30

(priamy prenos)
Za r. Žoldákovú, Tekáčovú, Toporcerovú a Kacerovú

08:00

+Jozef Lipaj, rodičia Ľudmila a Albert

10:30

Za + z r. Solčániovej: Mária, Jozef, Ján a za r. Vaľkovú

09:15

Za Boží ľud

 • Adorácie budú tento týždeň budú nasledovne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:30. V Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare tento týždeň bude vo štvrtok, piatok a sobotu. Stretnutie detí bude v piatok po sv. omši o 18:00 hod. a stretnutie chlapcov v sobotu o 10:00 hod. v pastoračnom centre bl. Carla Acutisa.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Letanovciach.
 • Zasadnutie HRF bude v piatok po sv. omši o 18:00 hod. na fare v Letanovciach.
 • Pozývame Vás: odpustová slávnosť sv. Martina v Sp. Kapitule - 11. 11. a 12. 11., víkendová oáza pre bezdetných manželov - 17. - 19. nov., Dekanátne stretnutie mládeže - 25. 11., manželské rekolekcie - 24. - 26. 11. duchovná obnova pre otcov - 1. - 3. 12. (viď plagáty na nástenke). Prosíme mladých, ktorí majú záujem ísť na dekanátne stretnutie, aby sa čím skôr nahlásili v sakristii alebo cez mobil. Takisto nech sa nahlásia záujemcovia o púť Rómov do svätyne.
 • Zvonček z nedele 5. 11.:

  • Letanovce: 283,15 €
  • Spišské Tomášovce: 200 €
  • Arnutovce: 65,90 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi na faru 30 €
  • Arnutovce: z pohrebu obetovali na kostol 150 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši): Hric, Hanzely, Štefko, Šterbák, Kubičár, Biskup, Kuna , Šoltís
  • Spišské Tomášovce: Mária Kasanická, Marek Bajtoš, Rado Bumbál, Jozef Bartoš, Stanislav Pecha z ul. Dubovej 323
  • Arnutovce: Miriam a Mirka Mederiová