Liturgické oznamy Zo dňa 07.01.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
1. týždňa v cezročnom období
07:00

+Alojz Poljak

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

Utorok
1. týždňa v cezročnom období
18:00

Za Jána Olejníka a celú rodinu

18:00

Za zdravie pre Jozefa

Streda
1. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Ján Rusin (nedožitých 93 rokov) a Božena

Štvrtok
1. týždňa v cezročnom období
18:00

+František
(nedožitých 95 rokov)

18:00

+Ján Kišš

Piatok
1. týždňa v cezročnom období
17:00

+Anna Martinková
(nedožitých 80 rokov)

17:00

+Silvia Oravcová
(4 roky od úmrtia)

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Ján Šefčík

Nedeľa
2. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Ján Zalibera, Eduard, Margita, Štefan a Lucia

10:30

(priamy prenos)
+Mária a Cyril Bartoš, Jaroslav a Jozef Bartoš

08:00

Na úmysel kňaza

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Vincent, Marta, Ľudmila a František

 • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a od zajtra začína obdobie cezročné 1. časť.
 • Adorácia bude v Arnutovciach v stredu po sv. omši a vo štvrtok po sv. omšiach v Letanovciach do 21:00 a v Sp. Tomášovciach do 20:00.
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v utorok, piatok a sobotu je brigáda na fare a v centre bl. Carla Acutisa.
 • Dnes na sviatok Zjavenie Pána požehnávame aj trojkráľovú vodu, ktorú si budete môcť vziať domov počas celého nasledujúceho týždňa.
 • Spišské Tomášovce - Jasličková pobožnosť a požehnanie centra: Srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim v jasličkovej pobožnosti, ako aj tým, ktorí pomáhali pri príprave centra na jeho požehnanie.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú pokračovať ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v centre v Sp. Tomášovciach.
 • Stretnutie manželov bude v sobotu o 18:00 v centre bl. Carla Acutisa v Sp. Tomášovciach.
 • V piatok po sv. omši o 18:00 bude stretnutie Hospodárskej rady farnosti na fare v Letanovciach. Prosíme všetkých členov rady, aby sa tohto stretnutia zúčastnili, keďže ide o plánovanie na rok 2024.
 • Zvonček z nedele 31. 12.:

  • Letanovce: 248,75 €
  • Spišské Tomášovce: 275 €
  • Arnutovce: 88,60 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z 1. 1.:

  • Letanovce: 232,25 €
  • Spišské Tomášovce: 175 €
  • Arnutovce: 57,40 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetoval na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi na kostol 100 €, bohuznámi na kostol 50 €, stahovia obetovali na kostol 50 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, stahovia obetovali na kostol 70 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnes je offera pre miništrantov. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Redelšteinerová, Marušinský, Bartoš, Dulovič, Grečko, Mihálik, Kubičár, Spišský
  • Spišské Tomášovce: Jozef Pjontek, Marcel Hric, Marián Bartoš, Branislav Hamráček, František Gabčo z Dubovej 332
  • Arnutovce: Monika Jezerčáková a Veronika Pacigová