Liturgické oznamy Zo dňa 21.01.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
3. týždňa v cezročnom období
07:00

+Monika Oravcová a jej rodičia

18:00

Na úmysel kňaza

Utorok
3. týždňa v cezročnom období
18:00

+Justína a Jozef Kubičár
(nedožitých 100 rokov)

18:00

+František Gallik

Streda
Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi, sp.
08:00

(školská)
Za zdravie pre Anetu

18:00

+Michal Belončík a Katarína

Štvrtok
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sv.
18:00

+Peter, Ján, Anna, Ján a Martin Podolinský

18:00

Za + rodičov Katarínu a Štefana a manžela Jozefa

Piatok
Sv. Timoteja a Títa, biskupov, sp.
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie Martinu a jej rodinu

17:00

+Albín Pecha
(1. výročie)

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Jozef a Justína, Jozef a Ľudovít Krištofčík, Ján Bartoš

Nedeľa
4. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Anna a Ján Bajtoš
(40 rokov od úmrtia)

10:30

(priamy prenos)
+Ján Šefčík, Terézia a Ján

08:00

Za rodinu Gburikovú

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Anna a Martin Valigura

 • Od 18. do 25. januára prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, preto pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a tiež ak sa zúčastní na zakončení tohto týždňa.
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok, štvrtok, piatok a sobotu je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Na sv. omšiach v piatok, ktoré sú zamerané pre detí a mládež, chceme Vás milé deti a tiež mládež, pozvať do služby čítania. Tí, ktorí by ste si to chceli skúsiť prichádzajte 15 minút pred detskou sv. omšou do sakristie, kde vám lektor pripraví čítanie alebo prosby. Povzbudzujeme Vás a tešíme sa.
 • Biblické stretnutie tento týždeň bude v sobotu o 18:00 v centre bl. Carla Acutisa v Sp Tomášovciach.
 • Stretnutie manželov bude v sobotu 27. 1. o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Celodenná adorácia bude v našej farnosti v sobotu 27. 1. a to nasledovne:
  • Spišské Tomášovce: od 8:00 do 12:00
  • Arnutovce: od 12:00 do 16:00
  • Letanovce: od 16:00 do 21:00
 • Drahí bratia a sestry, v rýchlo meniacej sa dobe je nevyhnutnosťou sa navzájom pozorne počúvať a slobodne vyjadrovať mienku o veciach, ktoré sa v diecéze týkajú nás všetkých. Z tohto dôvodu sa otec biskup František Trstenský rozhodol v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a Klubom priateľov Ferka Skyčáka zorganizovať konferenciu s názvom "Výzvy pre Spišskú diecézu - Čo môžeme urobiť pre Boží ľud Spišskej diecézy", ktorá sa uskutoční v utorok, 23. januára 2024 od 9.00 do 16.00 hod. v aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule s cieľom vytvoriť priestor na spoločné zdieľanie našich radostí, obáv, ale aj nádejí a návrhov o živote našej miestnej cirkvi. Otec biskup nás pozýva zúčastniť sa tohto podujatia prostredníctvom priameho prenosu, ktorý môžeme sledovať cez konto Spišskej diecézy na sociálnych platformách Facebook a Youtube.
 • Zvonček z nedele 14. 1.:

  • Letanovce: 271,35 €
  • Spišské Tomášovce: 185 €
  • Arnutovce: 77,05 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z predvianočného deviatnika z Ul. Slobody obetovali na kostol 150 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 € a na hostie 20 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Mlynár, Toporcer, Brilla, Hricko, Šuba, Olejník, Uhrín, Trojan
  • Spišské Tomášovce: Katarína Bendíková, Jozef Bendík, Stanislav Bartoš, Jozef Sabadin, Ľubomír Gabčo zo Smrekovej 333
  • Arnutovce: Dana Mikolajová a Lenka Jannová

JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ - 2. etapa

 1. Rozpis čítaní na 2. etapu (od dnešnej nedele do Veľkej noci) - nájdete ich pri vchodoch do kostola.
 2. Rozpis čítania na celý rok - nájdete na našej internetovej stránke, prípadne vieme aj dodať. Záujemcovia nech dajú vedieť.
 3. Krátke úryvky zo Sv. písma - v košíčku vpredu sú na lístočkoch krátke citáty zo Sv. písma. Môžete si každú nedeľu zobrať jeden citát a premýšľať nad ním, opakovať si ho a žiť s ním počas celého nasledujúceho týždňa.
 4. Kázne pre deti a mládež o Sv. písme - v 2. etape budú bývať piatkové kázne zamerané na Sv. písmo s konkrétnymi a praktickými úlohami pre deti a mládež.

Kto nepozná Písmo, nepozná Krista. (sv. Hieronym)