Liturgické oznamy Zo dňa 28.01.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
4. týždňa v cezročnom období
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Jána Lesňáka

18:00

+Katarína, Eugen a Ondrej

Utorok
4. týždňa v cezročnom období
18:00

Za šťastný pôrod

18:00

+Emília a Gustáv Štefko

Streda
Sv. Jána Bosca, kňaza, sp.
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

18:00

Na úmysel kňaza

Štvrtok
PRVÝ ŠTVRTOK Za duchovné povolania
18:00

+František Peklanský, Mária a Ján Kubičár

18:00

+Gizela Pechová

Piatok
OBETOVANIE PÁNA, sv. PRVÝ PIATOK
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
(60 rokov)

17:00

+Ján Kišš

18:15

+Ján, Helena a Stanislav Sedláčko

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

+Jozef a Justína, Jozef a Ľudovít Krištofčík, Ján Bartoš

07:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa
5. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Ladislav Petrek
(1. výročie)

10:30

(priamy prenos)
+Mária a Ján Kubičár, Zuzana a Martin Olejník

08:00

+Jozef Tarbaj
(10 rokov od úmrtia)

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Elena a Iveta

 • Na sviatok Obetovanie Pána, budeme požehnávať tzv. hromničné sviece, preto prosíme, aby ste si ich so sebou doniesli. Na spomienku sv. Blažeja bude požehnania hrdla.
 • Adorácie budú prvopiatkové a okrem toho ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz), v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi), vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme tak, že v Letanovciach budeme chodiť ako zvyčajne v piatok dopoludnia a na filiálkach v sobotu dopoludnia.
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok a vo štvrtok je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Letanovce: Od pondelka 5. 2. začíname prerábať na fare v Letanovciach kanceláriu a spoločenskú miestnosť (výspravky a maľovanie stien, nové podlahy, nové zariadenie).
 • Biblické stretnutie tento týždeň bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Stretnutie mladých a rodín. Pozývame mladých na výstup na Hrebienok (prípadne Zbojnícku chatu - :-) ). Pozývame aj rodiny s deťmi na Hrebienok. Odchádzame v sobotu podľa dohody (volajte na mobily nás kňazov).
 • Zvonček z nedele 21. 1.:

  • Letanovce: 269,10 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 86,10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z + pani Zaliberovej obetovali na kostol 250 € + 20 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Štefana Pechu obetovali na kostol 70 € + 10 € za zvonenie
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Šefčík, Kocúr, Kacvinský, Neupauer, Jochman, Kubičárová, Šuba, Dravecký
  • Spišské Tomášovce: Terézia Valenčíková, Jozef Kormančíik, Mária Urbanová, Cecília Povecová, Dušan Pecha zo Smrekovej 334
  • Arnutovce: rodina Labudová