Liturgické oznamy Zo dňa 04.02.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Agáty, panny a muč. sp.
07:00

Za zdravie pre Mariána Štefka

18:00

+Michal, Mária a Michal

Utorok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, muč., sp.
18:00

+Matej, Helena a Anna

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefínu Kunovú

Streda
5. týždňa v cezročnom období
07:00

+Anna Martinková
(z ruž. spoločenstva)

18:00

Na úmysel kňaza

Štvrtok
Sv. Hieronyma Emilianiho, ľ. sp.
18:00

+Anna Kubičárová (nedožitých 85 rokov) a manžel Ján

18:00

+Justína a Jozef Lacuš

Piatok
5. týždňa v cezročnom období
17:00

+Jozef Bartoš
(1. výročie)

17:00

Za zosnulých s rod. Hanovej a Harhovskej

Sobota
Sv. Školastiky, panny, sp.
07:00

Za obrátenie hriešnikov v rodine

Nedeľa
6. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Poďakovanie za 40 rokov Ľubomíra

10:30

(priamy prenos)
Za dobrodincov z Vikartoviec

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Gejza, Rudolf, Milan Mirga, Margita so synom

09:15

+Mária Lipajová
(6 rokov od úmrtia)

 • 11. februára, teda budúcu nedeľu bude 32. Svetový deň chorých, pamätajme preto vo svojich modlitbách aj na tento úmysel.
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod., v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok, štvrtok, piatok a sobotu je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Letanovce: Od pondelka 5. 2. začíname prerábať na fare v Letanovciach kanceláriu a spoločenskú miestnosť (výspravky a maľovanie stien, nové podlahy, nové zariadenie). Zajtra prosíme ak by mohli, aby prišli ženy povynášať riad a knihy.
 • Biblické stretnutie tento týždeň nebude.
 • Stretnutie manželov bude tento týždeň v Sp. Tomášovciach podľa dohody.
 • Zvonček z nedele 21. 1.:

  • Letanovce: 341,60 €
  • Spišské Tomášovce: 205 €
  • Arnutovce: 71,65 €

  Pán Boh zaplať!

 • 2% - Informujeme vás, že aj tento rok je možné prispieť 2% z dane na rôzne kresťanské inštitúcie medzi nimi aj na naše o. z. DOBRÝ PASTIER - LAČHO PASTIRIS. Tlačivá nájdete vzadu pri vchodoch do kostola. Tlačivo treba vyplniť a odovzdať zamestnávateľovi.

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu + Margity Oravcovej obetovali na kostol 100 € a na faru v Sp. Tomášovciach 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 150 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 € a na hostie 20 €, z deviatnika z ul. Školskej obetovali na kostol 120 €
  • Spišské Tomášovce: vzadu v stolíku na faru bolo nazbieraných 520 €, bohuznámy obetoval na faru 10 €, bohuznámi obetovali na faru 2 x 100 €
  • Arnutovce: členovia ruže Veroniky Mederyovej obetovali na kostol 100 €, členovia ruže Anny Pagáčovej obetovali na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 20 €, bohuznámi na faru v Sp. Tomášovciach 10 € a bohuznámi na faru v Sp. Tomášovciach 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Snopko, Kostelníková, Goč, Turzak, Neupauer, Duboš, Chovancová, Kramár
  • Spišské Tomášovce: Jozef Kostelník, Eva Gondová, Ondrej Urban, Anna Hojnošová, Milan Pecha zo Smrekovej 335
  • Arnutovce: rodina Javorská, Mirka Šefčíková