Liturgické oznamy Zo dňa 25.02.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 2. pôstnej nedeli
07:00

+Mária a Ján Toporcer

18:00

+Agnesa, Jozef a Jozef

Utorok
Po 2. pôstnej nedeli
18:00

Za + starých a prastarých rodičov z r. Baranovej a Šebestovej

17:00

Poďakovanie za 85 rokov života

Streda
Po 2. pôstnej nedeli
07:00

+krstní rodičia, starí rodičia, Helena a Justína

18:00

Na úmysel kňaza

Štvrtok
Po 2. pôstnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 40 rokov Zuzany

18:00

+Marta Cvengrošová
(3 roky od úmrtia)

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:30

+Jozef Brandobur
(nedožitých 90 rokov)

17:30

Za zdravie pre Rudolfa, Stanislava a Emíliu

18:15

+Miroslav Bendík

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00
07:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa
3. PÔSTNA NEDEĽA
08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
(70 rokov)

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za dožitých 70 rokov Emila Bendíka

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Ján Kišš
(1. výročie)

09:15

Poďakovanie za 70 rokov Jána Bajtoša

 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00 a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po svätej omši a okrem toho prvopiatkové.
 • Sviatosť zmierenia v provopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz), v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:00 do sv. omše (1 kňaz), vo štvrtok od 16:30 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.

 • Krížové cesty budú nasledovne:

  • Letanovce a Spišské Tomášovce: v piatok o 17:00 (deti a mládež) a v nedeľu o 14:00 (muži a otcovia)
  • Arnutovce: v stredu o 17:30 (členovia ruž. bratstva) a v nedeľu o 15:00 (kňaz)
 • Spišské Tomášovce - Bridáda: v sobotu je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.

 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po svätej omši a chlapcov v sobotu o 10:30

 • Biblické stretnutie bude tento týždeň v Letanovciach v sobotu o 18:00 hod.

 • Stretnutie manželov bude v sobotu o 18:00 v Sp. Tomášovciach.

 • Diecézne stretnutie mládeže: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na Instagrame - mladispisskejdiecezy a kpm_spis. Váš biskup František

 • Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk.

 • Zvonček z nedele 18. 2.:

  • Letanovce: 266,20 €
  • Spišské Tomášovce: 190 €
  • Arnutovce: 102,70 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na charitu:

  • Letanovce: 917,50 €
  • Spišské Tomášovce: 550 €
  • Arnutovce: 120,50 €

  Spolu: 1588 €
  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Arnutovce: bohuznámy obetoval na faru 100 € a na energie 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Kramár, Knižka, Kladná, Kubičar, Podolinský, Bendik, Kukura, Franko
  • Spišské Tomášovce: Stanislav Bendík, Klaudia Kažimírová, Lucia Andrašíková, Jozef Kalenčík, Gejza Pecha z Topoľovej 337
  • Arnutovce: Katarína Mederiová, Helena Bukšárová