Liturgické oznamy Zo dňa 03.03.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 3. pôstnej nedeli
07:00

Poďakovanie za 80 rokov Anny Brajerovej

18:00

Za členov ruže Anny Capákovej

Utorok
Po 3. pôstnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 90 rokov Agnesy

17:00

Za Božiu pomoc pre rodinu

Streda
Po 3. pôstnej nedeli
08:00

(školská)
Poďakovanie za 50 rokov Ivana

18:00

Poďakovanie za 45 rokov Františka Bendíka

Štvrtok
Po 3. pôstnej nedeli - PRVÝ ŠTVRTOK
18:00

+Ján, Terézia a Ján

18:00

Za zosnulých z rod. Kiššovej

Piatok
Po 3. pôstnej nedeli
17:30

+Emília Vytykačová

17:30

+František, Martin a Eduard

Sobota
Po 3. pôstnej nedeli
07:00

+Martin, Mária, Anton a Mária

Nedeľa
4. PÔSTNA NEDEĽA (LAETARE)
08:00

+Jozef Olejník

10:30

(priamy prenos)
+Michal a Terézia

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Gustáv a Mária

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristiána

 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod., v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Krížové cesty budú nasledovne:
  • Letanovce a Spišské Tomášovce: v piatok o 17:00 (seniori) a v nedeľu o 14:00 hod. (ženy a matky)
  • Arnutovce: v stredu o 17:30 hod. (členovia ruž. bratstva) a v nedeľu o 15:00 hod. (seniori)
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok, stredu popoludní, piatok a sobotu je brigáda v centre bl. Carla Acutisa a na fare.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Biblické stretnutie bude tento týždeň v Sp. Tomášovciach v sobotu o 18:00 hod..
 • Stretnutie mladých bude v sobotu o 18:00 v Sp. Tomášovciach. (V prípade priaznivého počasia pôjdeme na krížovú cestu do Smižian.)
 • Diecézne stretnutie mládeže: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na Instagrame - mladispisskejdiecezy a kpm_spis. Váš biskup František
 • Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk.
 • Zvonček z nedele 25. 2.:

  • Letanovce: 334,45 €
  • Spišské Tomášovce: 205 €
  • Arnutovce: 109,05 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstu obetovala rod. Kubičárová 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 200 €, bohuznámi obetovali na kostol 2 x 50 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Dušana Pechu obetovala rodina na faru 50 €, bohuznámi na faru 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, Bohuznámi na faru v Letanovciach 10 €, bohuznámi obetovali za zvonenie 10 € a na kostol 40 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Mačák, Les§ák, Novotný, Nemčík, Furman, Olejník, Šterbák, Gábor
  • Spišské Tomášovce: Andrea Kacvinská, Milan Repko, František Tatkovský, František Paľuch, Ján Pecha z Dubovej 304
  • Arnutovce: Anna Sedláčková, Helena Antašová