Liturgické oznamy Zo dňa 10.03.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 4. pôstnej nedeli
07:00

+Anna Martinková

18:00

+Jozef, Ján, Mária, František a Milan

Utorok
Po 4. pôstnej nedeli
13:00

(pohrebná)
+Pavol Majerčák

18:00

Poďakovanie za 50 rokov Radoslava Gabča

Streda
Po 4. pôstnej nedeli
07:00

+kňaz Michal Kubičár

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok
Po 4. pôstnej nedeli
18:00

+Štefan Podolinský

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Bendíka

Piatok
Po 4. pôstnej nedeli
17:30

+Milan Hamrák

17:30

Poďakovanie za 35 rokov Samuela

Sobota
Po 4. pôstnej nedeli
07:00

+Ján, Agnesa, František a Monika Lačná

Nedeľa
5. PÔSTNA NEDEĽA
08:00

+Mária a Jozef Kyseľ (nedožitých 100 rokov)

10:30

(priamy prenos)
+Ján, Mária, František a Michal Kubičár

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Mária Pechová (nedožitých 90 rokov) a Rudolf Pecha

09:15

Poďakovanie za 18 rokov Alexandry

 • Adorácie budú tento týždeň nebudú.
 • Na budúcu nedeľu sa zahaľujú kríže, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
 • Krížové cesty budú nasledovne:
  • Letanovce a Spišské Tomášovce: v piatok o 17:00 (mládež) a v nedeľu o 14:00 hod. (kňaz)
  • Arnutovce: v stredu o 17:30 hod. (členovia ruž. bratstva) a v nedeľu o 17:00 hod. krížová cesta dedinou
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok od rána, v utorok od 10:00 hod., v sobotu od rána je brigáda v centre bl. Carla Acutisa a na fare.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Biblické stretnutie bude tento týždeň v Letanovciach v sobotu o 18:00 hod..
 • Stretnutie manželov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach.
 • Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 16. marca 2024 /sobota/ o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Letanovciach po schôdzi aj s gulášom z diviny. Zároveň upozorňujeme, ak sa hlavne starší podielnici nemôžu, alebo obávajú zúčastniť, aby splnomocnili buď osobu, ktorej dôverujú alebo poslali splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jozefovi Kramárovi.
 • Zvonček z nedele 3. 3.:

  • Letanovce: 292,80 €
  • Spišské Tomášovce: 240 €
  • Arnutovce: 74,45 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetoval na hostie 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali viaceré prostriedky na upratovanie kostola

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši o 7:30): Švirloch, Švirochová, Olejník, Škovira, Toporcer, Dezort, Melikant, Svitana
  • Spišské Tomášovce: Maroš Buchla, Róbert Cvengroš, Katarína Smoradová, Jana Tekelyová, Ján Pecha z Dubovej 306
  • Arnutovce: Zuzana Toporcerová, Anna Hrubiznová