Liturgické oznamy Zo dňa 17.03.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 5. pôstnej nedeli
07:00

+Jozef

Utorok
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBL. PANNY MÁRIE, sl.
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Jána

18:00

+František Vernarský

17:00

+Františka Dorocáková

Streda
Po 5. pôstnej nedeli
08:00

(školská)

18:00

+Ján Pecha

Štvrtok
Po 5. pôstnej nedeli
18:00

Poďakovanie za 40 rokov Romany

18:00

+Jozef Skokan

Piatok
Po 5. pôstnej nedeli
17:30

+Jozef (3 roky od úmrtia), Irena, Ján, Žofia a Ján

17:30

+Igor Giľak
(9 rokov od úmrtia)

Sobota
Po 5. pôstnej nedeli
07:00

Za zosnulých z r. Draveckej a Tropkovej

Nedeľa
PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA
08:00

Za Boží ľud

10:30

(priamy prenos)
+Grétka, Patrik a Michal

08:00

Na úmysel kňaza

11:00

+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ivan

09:30

Za pokoj v rodine a za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu

 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši..
 • Dnešnú nedeľu sa zahaľujú kríže, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku. Prosíme Vás, aby ste si na budúcu nedeľu doniesli so sebou bažičky (palmové ratolesti), ktoré budeme požehnávať pred sv. omšou a potom pôjdeme v sprievode do kostola.
 • Veľkonočná sv. spoveď: Rozpis spovedanie pred Veľkou nocou v našom dekanáte nájdete na výveskách a na internetovej stránke. V našej farnosti sa bude spovedať v utorok 26. 3. od 15:00 do 17:00 vo všetkých troch kostoloch. V školách budeme spovedať v utorok 26. 3. v Sp. Tomášovciach od 8:00 do 9:00 a v Letanovciach od 9:30 do 11:00 hod.
 • Krížové cesty budú nasledovne:
  • Letanovce a Spišské Tomášovce: v piatok o 17:00 (ružencové bratstvo) a v nedeľu o 14:00 hod. (mládež)
  • Arnutovce: v stredu o 17:30 hod. (členovia ruž. bratstva) a dnes o 17:00 hod. krížová cesta dedinou.
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok od rána, v utorok od 10:00 hod.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Biblické stretnutie ani stretnutie mladých tento týždeň nebudú, keďže už spovedáme v našom dekanáte pred Veľkou nocou.
 • Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS Mons. Peter Rusnák pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9.30 hod. Cieľom stretnutia je spoznanie týchto spoločenstiev a hľadanie vzájomnej spolupráce pri spoločnom kráčaní a budovaní Božieho kráľovstva v rámci Spišskej diecézy a Slovenska. Vedúci spoločenstiev nech sa prihlásia najneskôr do 8. apríla 2024 prostredníctvom nasledovného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdu aj na webe Spišskej diecézy www.kapitula.sk.
 • Zvonček z nedele 10. 3.:

  • Letanovce: 333,25 €
  • Spišské Tomášovce: 225 €
  • Arnutovce: 74,45 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Pavla Majerčáka obetovali na kostol 220 € + 10 € za zvonenie
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +p. Bartošovej obetovali na kostol 50 € + 20 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na faru 30 €, bohuznáma obetovala na hostie 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši o 7:30): Kažmír, Bajtoš, Poljak, Oravec, Marušinský, Neupauer, Garnek, Podolinský
  • Spišské Tomášovce: Ľubomír Kubičár, Júlia Palušková, Pavol Gavla, Stanislav Kostelník, Jaroslav Pecha z Dubovej 307
  • Arnutovce: Anna Čurillová a Františka Surovcová