Liturgické oznamy Zo dňa 24.03.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
VO SVÄTOM TÝŽDNI
07:00

+Anna Martinková

18:00

Za ružu Anny Pagáčovej

Utorok
VO SVÄTOM TÝŽDNI
18:00

+František Kubičár

18:00

+Mária Kostelníková
(1. výročie)

17:00

Na úmysel kňaza

Streda
VO SVÄTOM TÝŽDNI
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

11:00

(školská)
+Ján Kišš

18:00

Za zdravie pre Teréziu Petrovičovú

Štvrtok
ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00

(priamy prenos)
Poďakovanie za 101 rokov Márie

18:00

Za našich kňazov

Piatok
VEĽKÝ PIATOK - Prísny pôst
15:00

(priamy prenos)
Obrady

15:00

Obrady

Sobota
BIELA SOBOTA
19:00

(priamy prenos)
Za zdravie a Božiu pomoc

19:00

Na úmysel kňaza

Nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

+Milan a Marián

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Mária Paľuchová
(3 roky od úmrtia)

11:00

+Gustáv, Mária a Anna

09:30

Na úmysel kňaza

 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami: V našej farnosti budeme vysluhovať v utorok 26. 3. vo všetkých kostoloch od 15:00 do 17:00. Okrem toho budeme spovedať vo Svätyni B. milosrdenstva dnes od 14:00 do 16:00. Tiež bude večerné spovedanie v Sp. Novej Vsi vo farskom kostole v utorok od 19:00 do 20:30. V školách budeme spovedať nasledovne: Sp. Tomášovce v utorok od 8:00 do 9:00, Letanovce v utorok od 9:30 do 11:00. Tých, ktorí ešte len prídu z robôt či škôl budeme spovedať nasledovne: Letanovce v stredu od 19:00 do 20:00, Sp. Tomášovce v stredu od 19:00 do 20:00, Arnutovce v stredu od 17:30 do sv. omše. Ak by bol niekto taký, že nemal možnosť sa vyspovedať, ani v tomto čase, môže si s nami dohodnúť sv. spoveď individuálne.
 • Sviatostná návšteva chorých bude v pondelok dopoludnia.
 • Na Zelený štvrtok sa pri sv. omši bude konať obrad umývania nôh, preto prosíme dvanásť dobrovoľníkov, aby sa pripravili na tento úkon a zhromaždili sa v predných laviciach a aby prišli aspoň 20 min. pred sv. omšou.
 • Na Veľký piatok je deň prísneho pôstu, kedy sa nesmie jesť mäso a je dovolené trikrát počas dňa sa najesť, z toho raz dosýta.
 • Každý deň počas Veľkonočného Trojdnia je možné získať úplné odpustky, o čom Vás budeme postupne informovať.
 • Kostoly budú otvorené k poklone a súkromnej modlitbe vo štvrtok po sv. omši do 21:00 hod.
 • Sviatosť oltárna v Božom hrobe bude vystavená v piatok po obradoch do 22:00 a v sobotu od ranných chvál, ktoré začnú o 8:00 do 18:45. V Letanovciach budú ranné chvály v sobotu o 8:00 a a v Sp. Tomášovciach v piatok a sobotu o 7:00 hod. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali na službu pri Božom hrobe po pol hodine. Rozpis bude vzadu na stolíku.
 • Dnes sa budú konať pobožnosti krížovej cesty o 14:00 hod. a poprosíme, aby jednotlivé zastavenia čítali mladí. Na Veľký piatok dopoludnia sa bude konať krížová cesta dedinou v Letanovciach aj v Sp. Tomášovciach o 10:00 hod.
 • Prípravné stretnutie pred Veľkonočným trojdním pre asistenciu bude vo štvrtok o 17:00 hod.
 • Požehnanie veľkonočných pokrmov na veľkonočnú nedeľu bude nasledovne: Letanovce a Sp. Tomášovce pri ranných sv. omšiach a Arnutovce o 7:30.
 • Posun času: pripomíname Vám, že zo soboty na nedeľu sa mení čas: o 02:00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 letného času.
 • V Letanovciach na fare sa kompletne prerobili dve miestnosti: kancelária a spoločenská miestnosť (nová podlaha, vyspravenie a maľovanie stien, nový nábytok a zariadenie). Stálo to cca 5300 €. Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí pomáhali. Tiež meníme postupne reflektory v kostole a srdečne ďakujeme našim technikom za ich obetavú prácu. Cenu vyčíslime na konci, keď budú pomenené všetky svetlá.
 • Zvonček z nedele 17. 3.:

  • Letanovce: 268,26 €
  • Spišské Tomášovce: 245 €
  • Arnutovce: 73,70 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu sa bude konať Veľkonočná ofera. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu po obradoch): Žoldák, Tekáč, Neupauer, Majcher, Longa, Lapšanský, Novotný, Kubičár
  • Spišské Tomášovce: Peter Lacuš, Pavol Skladan, Michal Bendík, Renáta Frankovičová, Ladislav Pecha z Dubovej 309
  • Arnutovce: Mária Solárová, Alena Poláková, Alena Macalová, Drahoslava Dzurilová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Patrik Čatloš, syn Štefana a Jarmily, narodený v Levoči, bývajúci v Arnutovciach a Veronika Anna Dotega, dcéra Leszka a Ivony, narodená v Lukowie, bývajúca vo Wólke Šwiatkovej (Poľsko). (1x)