Liturgické oznamy Zo dňa 09.06.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
10. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján a Anna Boronová

18:00

+Mária Almášiová

Utorok
Sv. Barnabáša apoštola, sp.
18:00

+Ľudmila Olejníková

18:00

+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján

Streda
10. týždňa v cezročnom období
07:00

Na úmysel kňaza

18:00

+Miroslav Bendík (2 roky od úmrtia)

Štvrtok
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi, sp.
18:00

+Ján, Mária a Ladislav Toporcer

18:00

+Margita Oravcová a jej rodičia

Piatok
10. týždňa v cezročnom období
17:00

+Irena a Jozef, Ján a Margita, Štefan a Mária

17:00

+Dušan Pecha

Sobota
Prebl. Panny Márie, ľ. sp.
15:00

Za ženícha a nevestu

Nedeľa
11. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Poďakovanie za 40 rokov spoločného života

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Alenky

08:00

Za Boží ľud

10:30

Za zosnulých rodičov

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Olíviu

 • Adorácie tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Poďakovanie za 20 rokov kňazstva a pozvanie farára Mariána: Dňa 19. júna to bude presne 20 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Chcel by som sa spolu s vami poďakovať dobrotivému Pánu Bohu za tento dar. A preto dňa 29.6. (sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla) by som chcel slúžiť ďakovnú sv. omšu , na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam. Popoludní o 14:00 pozývam na spoločné posedenie pri guláši všetkých členov HRF a FPR, členov spevokolov, kantorov, lektorov, miništrantov, tých, ktorí sa starajú o výzdobu kostolov a fary.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po sv. omši. Brigáda: Tento týždeň veľmi prosíme ženy, aby sa dohodli a pustili sa do maľovania a upratovania centra. Pán Boh zaplať!
 • Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach na fare a stretnutie mladých bude v sobotu o 18:00 v Sp. Tomášovciach.
 • Voľby do HRF: Dnes zozbierame volebné lístky a budúcu nedeľu vyhlásime výsledky.
 • Zvonček z nedele 2.6.:

  • Letanovce: 257,65 €
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: 153 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na faru v Sp. Tomášovciach:

  • Letanovce: 1002 €
  • Spišské Tomášovce: 1750 €
  • Arnutovce: 175,60 €

  Spolu: 2927,60 €
  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámy obetoval na faru 50 €, bohuznámi obetovali na faru 120 €, bohuznáma na faru 500 €, bohuznámi na faru 500 €, bohuznámi na faru 100 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi na faru 20 €, bohuznámi na faru 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Hricko, Servatka, Vronč, Urban, Neupauer, Zahornadský, Šefčík, Melikant
  • Spišské Tomášovce: Janka Mišendová, FrantiŠek Petrík, František Dlugoš, Ivan Valenčík, Dušan Gabčo z Dubovej 321
  • Arnutovce: Anna Pagáčová, Alžbeta Fiflíková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Kamil Fábry, syn Jaroslava a Aleny r. Gáborovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci vo Vojkovciach č. 22 a Romana Uhrinová, dcéra Slavomíra a Ivany r. Olejníkovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Slobody 178/69. (3x)