Liturgické oznamy Zo dňa 16.06.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
11. týždňa v cezročnom období
07:00

Poďakovanie za 55 rokov spoločného života manželov Kažmírových

18:00

+Anna Dzurillová a Jozef

Utorok
11. týždňa v cezročnom období
18:00

+Mária a Štefan Antolík

18:00

Poďakovanie za 50 rokov Slávky

Streda
11. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Mária a Jozef Solár

Štvrtok
11. týždňa v cezročnom období
18:00

+Štefan, Mária a Dáša

18:00

Poďakovanie za 40 rokov Janky

Piatok
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, sp.
17:00

Za zosnulých z rod. Knižkovej a Bendíkovej

17:00

+Radko Štrauch
(1. výročie)

Sobota
Prebl. Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Ružena Slebodníková

Nedeľa
12. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Ján Lesňák

10:30

(priamy prenos)
+Pavol Jurčo
(2 roky od úmrtia)

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Michal, Štefan, Anna, Stano, Mária a Božena Pechová

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Huga a Štefku

 • Adorácie tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Poďakovanie za 20 rokov kňazstva a pozvnanie farára Mariána: Dňa 19. júna to bude presne 20 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Chcel by som sa spolu s vami poďakovať dobrotivému Pánu Bohu za tento dar. A preto dňa 29. 6. (na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla) by som chcel slúžiť ďakovnú sv. omšu, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam. Popoludní o 14:00 pozývam na spoločné posedenie pri guláši na fare všetkých členov HRF a FPR, členov spevokolov, kantorov, lektorov, miništrantov, tých, ktorí sa starajú o výzdobu kostolov a fary.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po sv. omši. BRIGÁDA: Brigáda tento týždeň bude v utorok, štvrtok, piatok a sobotu. Z celého srdca ďakujeme ženám, ktoré tento týždeň boli maľovať a upratovať v centre. Veľké Pán Boh zaplať!
 • Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach a stretnutie manželov bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Stretnutie novej Hospodárskej rady farnosti bude v piatok o 18:00 hod. na fare v Letanovciach.
 • Zvonček z nedele 9.6.:

  • Letanovce: 317,05 €
  • Spišské Tomášovce: 228 €
  • Arnutovce: 61,95 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Fabryoví obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Redelšteinerová, Marušinský, Bartoš, Dulovič, Grečko, Mihálik, Kubičár, Spišský
  • Spišské Tomášovce: Miroslav Hudák, Zuzana Nebusová, František Dikant, Viktor Kacvinský Dušan Gabčo z Dubovej 322
  • Arnutovce: Miriam a Mirka Mederiová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Dávid Mihálik, syn Františka a Jany r. Sekerešovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ul. Slobody 150/13 a Júlia Marinčáková, dcéra Jaroslava a Ľubi r. Molčanovej, narodená v Prešove, bývajúca v Bardejovskej Novej Vsi, Brezová 9. (1x)

Výsledky volieb do Hospodárskej rady farnosti (HRF)

Letanovce:

 1. Milan Gabriš - 119
 2. Michal Podolinský - 90
 3. Marián Lesňák - 54
 4. Šimon Zvalený - 39
 5. Rastislav Nemčík - 27
 6. Stanislav Gábor - 26
 7. Anna Kubičárová - 25

Spišské Tomášovce:

 1. Branislav Hamráček - 42
 2. František Petrík - 39
 3. Samuel Bendík - 24
 4. Radoslav Bumbál - 16
 5. Jozef Kormančík - 15

Arnutovce:

 1. Marián Bukšár - 40
 2. Monika Šmelková - 36
 3. Peter Roxer - 31