Liturgické oznamy Zo dňa 23.06.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, sl.
18:00

+Ján Kubičár (10 rokov od úmrtia) a manželka Anna

17:00

+Mária a Jozef Kačmárik

18:00

+Janka Frankovičová

Utorok
12. týždňa v cezročnom období
18:00

+Michal, Justína, Margita a Michal

13:00

(pohrebná)

Streda
12. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Alžbeta a Jozef Neupauer

Štvrtok
12. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jozef, Anna a Jozef

09:00

(školská)
Poďakovanie za celý rok

18:00

Za zosnulých z r. Bartošovej

Piatok
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, sp.
08:30

Poďakovanie za školský rok

17:00

+Peter a Ján Podolinský

17:00

Za zosnulých, na ktorých si nik nespomína

Sobota
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, sl. Prikázaný sviatok
08:00

+Katarína, Martin a Vladimír Neupauer

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 20 rokov kňazstva

08:00

+Michal, Katarína, Mária, Ján a Michal

10:30

+Alexander a Katarína Gabčo, Štefan, Helena a Milan

09:15

Za Boží ľud

Nedeľa
13. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Za zdravie pre Annu Brajerovú

10:30

(priamy prenos)
+Janka a Štefan Bonk, Štefan Majerčák

08:00

Za Boží ľud

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Táňu

09:15

+Vdp. Ján Hadri
(95 rokov od vysviacky)

 • Adorácie tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Na slávnosť sv. Petra a Pavla môže získať ÚPLNÉ ODPUSTKY veriaci, ktorý zbožne použije náboženský predmet (kríž s Ukrižovaným, ruženec, škapuliar, medailu...), ktorý je požehnaný biskupom. Je potrebné pridať Vyznanie viery. Tiež ten, kto navštívi katedrálny chrám alebo baziliku a pomodli sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
 • Poďakovanie za 20 okov kňazstva a pozvanie farára Mariána: Dňa 19. júna to bude presne 20 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Chcel by som sa spolu s vami poďakovať dobrotivému Pánu Bohu za tento dar. A preto dňa 29. 6. (na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla) by som chcel slúžiť ďakovnú sv. omšu, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam. Popoludní o 14:00 pozývam na spoločné posedenie pri guláši na fare všetkých členov HRF a FPR, členov spevokolov, kantorov, lektorov, miništrantov, tých, ktorí sa starajú o výzdobu kostolov a fary.
 • Púť do Fatimy je zatiaľ odložená na neurčito pre malý záujem.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda tento týždeň nebude. Z celého srdca ďakujeme ženám, ktoré aj tento týždeň boli brigádovať v centre. Veľké Pán Boh zaplať!
 • Stretnutia tento týždeň nebudú a už ani nebudú bývať až po prázdninách.
 • Zvonček z nedele 16.6.:

  • Letanovce: 268,80 €
  • Spišské Tomášovce: 184 €
  • Arnutovce: 105,30 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca a potom ďalšiu nedeľu zbierka na Mariánsku horu: Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup František Trstenský

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v piatok večer po sv. omši): Laheta, Gazdura, Petrás, Lesňák, Marko, Baleja, Kubičár, Mlynár
  • Spišské Tomášovce: Anna Knutľová, Ján Hojnoš, Michal Furín, Janka Stanislavová, Stanislav Gabčo z Dubovej 323
  • Arnutovce: rodina Kataríny Adlerovej
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Dávid Mihálik, syn Františka a Jany r. Sekerešovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ul. Slobody 150/13 a Júlia Marinčáková, dcéra Jaroslava a Ľubi r. Molčanovej, narodená v Prešove, bývajúca v Bardejovskej Novej Vsi, Brezová 9. (2x)
  • Denis Soľár, syn +Severína a Jany r. Bučákovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bijacovciach č. 181 a Júlia Špinerová, dcéra Rastislava a Márie r. Hojnošovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach, Školská č. 5. (1x)