Liturgické oznamy Zo dňa 30.06.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
13. týždňa v cezročnom období
07:00

+Mária Zaliberová
(z ruž. spoločenstva)

18:00

+Ján Rusin a Božena

Utorok
NÁVŠTEVA PREBL. PANNY MÁRIE, sv.
18:00

+Helena Pechová
(1. výročie)

18:00

+Michal, Anna, Jozef a Michal

Streda
SV. TOMÁŠA APOŠTOLA, sv.
07:00

Na úmysel kňaza

18:00

Za rod. Piskovú a Hrubiznovú

Štvrtok
13. týždňa v cezročnom období - za duchovné povolania
18:00

Za rodiny deviatnika - ul. Školská

18:00

+Jozef Valovič
(5 rokov od úmrtia)

Piatok
SV. CYRILA A METODA, PARÓNOV EURÓPY, sl.
17:00

Poďakovanie za 50 rokov Petra

17:00

+Anna
(35 rokov od úmrtia)

18:15

Na úmysel kňaza

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

+Margita Oravcová
(z ruž. spoločenstva)

14:00

Za ženícha a nevestu

Nedeľa
14. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

(priamy prenos)
Poďakovanie za 70 rokov Anny

08:00

Za Boží ľud

10:30

Za zdravie pre Máriu a Milana Kostelníka

09:15

+Ján Šveda
(3 roky od úmrtia)

 • Adorácie tento týždeň budú prvopiatkové.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.

 • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude v Letanovciach o 6:00 hod.

 • Spišské Tomášovce: Brigáda tento týždeň bude v pondelok, štvrtok a sobotu.

 • Zvonček z nedele 23. 6.:

  • Letanovce: 286,45 €
  • Spišské Tomášovce: 226 €
  • Arnutovce: 91,55 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi obetovali na faru 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca a potom budúcu nedeľu zbierka na Mariánsku horu: Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup František Trstenský

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši): Toporcer, Brilla, Hricko, Šuba, Olejník, Uhrín, Trojan, Šefčík
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: rodina Deptová
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Dávid Mihálik, syn Františka a Jany r. Sekerešovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ul. Slobody 150/13 a Júlia Marinčáková, dcéra Jaroslava a Ľubi r. Molčanovej, narodená v Prešove, bývajúca v Bardejovskej Novej Vsi, Brezová 9. (3x)
  • Denis Soľár, syn +Severína a Jany r. Bučákovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bijacovciach č. 181 a Júlia Špinerová, dcéra Rastislava a Márie r. Hojnošovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach, Školská č. 5. (2x a 3x)
  • Miroslav Budinský, syn Miroslava a Anny r. Husanicovej, narodený v Poprade, bývajúci v Gerlachove, Mlynská 23/49 a Veronika Vallušová, dcéra Štefana a Anny r. Korbovej, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Hrabušická 63/4. (1x)