Dokument

Názov
Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania p. č. 1752/2023 pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania p. č. 1752/2023 pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
16.05.2023
Vyvesené do
30.05.2023

Náhľad