Dokument

Názov
Ministerstvo životného prostredia SR - Návrh zaradenia lokality Slovenský raj v katastrálnom území Letanovce do národného zoznamu území európskeho významu
Popis

Vyvesené od
02.08.2021
Vyvesené do

Náhľad