Dokument

Názov
Oznámenie o konaní vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Oznámenie o konaní vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
06.09.2022
Vyvesené do

Náhľad