Dokument

Názov
Oznámenie o skončení konania o obmedzení vlastníckeho práva p. č. 95/2023 pre stavbu - Modernizácia železničnej trate
Popis

Oznámenie o skončení konania o obmedzení vlastníckeho práva p. č. 95/2023 pre stavbu: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy"

Vyvesené od
18.01.2023
Vyvesené do
01.02.2023

Náhľad