Dokument

Názov
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Popis

Vyvesené od
19.07.2022
Vyvesené do
29.10.2022

Náhľad